BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Iau, 13 Medi 2007, 09:37 GMT 10:37 UK
Dadorchuddio cerflun Glyndwr
Glyndŵr
Y cerflun yn cael ei roi yn ei le

Roedd o leia 100 yn bresennol wrth i gerflun newydd o Owain Glyndŵr gael ei ddadorchuddio yng nghanol Corwen ddydd Iau.

Gweinidog dros Dreftadaeth Cymru, Rhodri Glyn Thomas, ddadorchuddiodd y cerflun gostiodd 125,000.

Nid dyma'r cerflun cyntaf o'r arwr i gael ei osod yng Nghorwen, y dref chysylltiadau Glyndŵr.

Mae'r dadorchuddio yn rhan o ddathlu i nodi Diwrnod Glyndŵr ar Fedi 16.

Roedd y cerflun newydd i fod i gael ei ddadorchuddio mewn seremoni ar Orffennaf 4.

Ond bu'n rhaid gohirio am fod lori oedd yn cario'r plinth wedi cwympo i geunant yn China.

Roedd y stiwdio gafodd ei chomisiynu i wneud y gwaith celf efydd wedi dweud bod monsŵn wedi sgubo'r plinth i ffwrdd.

Cerflun efydd

Cafodd yr hen gerflun o Glyndŵr ei dynnu i lawr ym mis Chwefror.

Roedd pobl leol wedi teimlo ers tro nad oedd y cerflun gafodd ei godi yn 1995 yn deilwng o'r arwr.

Roedd rhai wedi dweud bod y "bychan" (y cerflun) yn "fusgrell" tra oedd yr arwr yn "ymladd yn gadarn".

Tynnu cerflun Owain Glyndwr
Roedd rhai'n anfodlon ar yr hen gerflun

Mae'r cerflun newydd o efydd yn 4.5 medr o uchder ac wedi cael ei wneud mewn gweithdy yn Llanrhaeadr-ym-Mochnant.

Partneriaeth Corwen gomisiynodd y cerflun newydd er mwyn disodli'r cerflun gwreiddiol gafodd ei osod gan Gyngor Cymuned Corwen.

"Rydan ni'n falch iawn o'r cerflun trawiadol fydd yn cael ei osod yng nghartref Owain Glyndŵr," meddai Cadeirydd partneriaeth Corwen, Nigel Davies.

"Ac rydan ni'n gobeithio y bydd hwn yn eicon, nid yn unig i Gorwen a Dyffryn Dyfrdwy ond i Gymru gyfan."

Eglurodd bod y cerflun yn dangos Glyndŵr fel ymladdwr.

"Ond roedd 'na lawer mwy iddo na hynny.

"Fe wnaeth o uno cenedl, sefydlu prifysgolion a Senedd ond yn fwy na dim rhoddodd obaith i'r bobl.

"Roedd yn ddyn arbennig a dwi'n gobeithio y bydd y cerflun yma yn deilwng."

Daeth yr arian ar gyfer y cerflun newydd o ffynonellau cyhoeddus a phreifat, gan gynnwys Cyngor Sir Ddinbych, Awdurdod Datblygu Cymru a grant o Ewrop.
HEFYD
Oriel luniau: Cerflun Owain Glyndwr
14 Medi 07 |  photo galleries
Dadorchuddio 'cleddyf Glyndwr'
06 Mai 04 |  Newyddion
Cyhoeddi dathliadau Glyndwr
04 Ion 04 |  Newyddion
Darganfod rhan o gastell Glyndwr
29 Ebr 03 |  Newyddion
Cyhoeddi stamp brwydr Glyndwr
15 Meh 04 |  Newyddion


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^