BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Sadwrn, 1 Medi 2007, 12:23 GMT 13:23 UK
Mardi Gras yn y brifddinas
Mardi Gras
Dyma'r nawfed tro i'r Mardi Gras gael ei gynnal yng Nghaerdydd

Mae miloedd o bobl yng Nghaerdydd ddydd Sadwrn ar gyfer Gŵyl Mardi Gras.

Dyma'r nawfed tro i'r digwyddiad gael ei gynnal yn y ddinas ac mae wedi tyfu a thyfu.

Mae'r Mardi Gras ei hun yn cael ei gynnal ar gaeau Cooper yng nghanol y ddinas.

Yn y Mardi Gras cyntaf yn 1999 roedd 'na 6,000 o fynychwyr ond wrth i'r digwyddiad dyfu mae disgwyl 40,000 yno ddydd Sadwrn.

Dywedodd y trefnwyr ei fod yn un o'r digwyddiadau mwya am ddim i bobl hoyw ym Mhrydain, ond bod yr ŵyl yn agored i bawb, a'u bod yn ceisio hybu goddefgarwch yn y gymuned.

Yn y cyfamser, mae mudiad Stonewall Cymru yn lansio ymgyrch cymunedol newydd.

Gweiddi Allan

Mae ymgyrch Gweiddi Allan yn annog pobl lesbiaidd, hoyw a deurywiol i ddweud eu dweud am fywyd hoyw yng Nghymru.

O droseddau casineb i ofal iechyd, addysg i gyflogaeth, mae Stonewall Cymru yn annog pobl lesbiaidd a hoyw i gyfranogi mewn ymgyrchoedd dros hawliau hoyw a rhannu eu profiadau o fod yn lesbiaidd, hoyw a deurywiol yng Nghymru'r 21ain ganrif.

Dywedodd Liz Morgan, Cyfarwyddydd Stonewall Cymru: "Mae bywydau pobl lesbiaidd, hoyw a deurywiol yng Nghymru wedi newid yn syfrdanol yn ystod y blynyddoedd diweddar. Rydym am glywed gan bobl sydd 'u bywydau wedi'u trawsnewid gan ddatblygiadau deddfwriaethol diweddar, megis Partneriaethau Sifil a'r rheoliadau nwyddau a gwasanaethau.

"Ond rydym hefyd yn cydnabod nad yw pawb yn rhannu'r un profiadau, ac y gall rhai pobl fod yn parhau i ddioddef aflonyddu a chamwahaniaethu.

"Mae Gweiddi Allan am roi llais i bobl lesbiaidd a hoyw. Bydd y lleisiau hyn gyda'i gilydd yn ein cynorthwyo i dargedu ein gwaith mewn ardaloedd lle gallwn wneud gwahaniaeth gwirioneddol."


HEFYD
Esgob yn colli achos cyflogaeth
18 Gorff 07 |  Newyddion
Cais Archesgob am oddefgarwch
08 Ebr 07 |  Newyddion
Cyfle i drafod bwlio homoffobig
21 Tach 06 |  Newyddion
Trafod bywyd hoyw - yn Gymraeg
05 Awst 06 |  Newyddion
'Llai parod i dderbyn hoywon'
25 Meh 06 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^