BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 28 Awst 2007, 16:32 GMT 17:32 UK
Falkland: Gosod sylfeini cofeb
Syr Galahad ar dn yn ystod y rhyfel
Cafodd degau o filwyr Cymru eu lladd pan gafodd llong Syr Galahad ei bomio

Cafodd y gwaith ar sylfeini cofeb genedlaethol Cymru i goffu 25 mlynedd ers diwedd Rhyfel y Falklands ei gwblhau ddydd Mawrth.

Mae'r gofeb yn gyflwynedig i filwyr o Gymru a thu hwnt fu farw yn ystod y gwrthdaro.

Bydd y gofeb yn cael ei chysegru'n swyddogol yn ystod diwrnod coffa cenedlaethol a fydd yn cael ei gynnal ar ddydd Sul, Medi 30.

Cafodd sylfeini'r gofeb eu gosod ddydd Mawrth yng Ngerddi Alexandra, Caerdydd gan Brif Weinidog Cymru, Rhodri Morgan a Dirprwy Arweinydd Cyngor Caerdydd, Judith Woodman.

Roedd cynrychiolwyr o Gymdeithas Medal De'r Iwerydd, sy'n trefnu'r digwyddiadau, hefyd yn bresennol.

Roedd cyn-filwyr ynghyd gwirfoddolwyr yn bresennol i weld y sylfeini olaf yn cael eu gosod cyn codi'r brif garreg, sy'n mesur 14 troedfedd ac yn pwyso 5 tunnell.

Mae'r garreg goffa wedi ei chyflwyno i'r milwyr Cymreig gan drigolion Ynysoedd y Falkland.

Mae'r garreg wedi teithio dros 8,000 o filltiroedd i Gymru o Fynydd Harriet, lle y bu brwydro ffyrnig yn ystod y rhyfel.

Bydd y garreg yn ganolbwynt i'r gofeb a fydd yn cynnwys enwau'r rhai o Brydain ac Ynysoedd y Falkland a gollodd eu bywydau.

'Cofio'

Dywedodd y Prif Weinidog, Rhodri Morgan: "Mae'n briodol, a hithau'n 25 mlynedd ers gwrthdaro Ynysoedd y Falkland, bod cofeb genedlaethol barhaol yn cael ei chodi yng Nghymru i gofio am y rhai a gollodd eu bywydau, yn enwedig gan fod cymaint o deuluoedd o Gymru wedi colli eu hanwyliaid.

Meddai Judith Woodman, Dirprwy Arweinydd Cyngor Caerdydd: "Mae'n anrhydedd cael helpu i orffen gosod y sylfeini i'r gofeb bwysig hon, sy'n dyst i aberth a dewrder y rheiny a ymladdodd ynghyd 'u teuluoedd.

Trefnir y digwyddiadau gan Gymdeithas Medal De'r Iwerydd, gyda chymorth Llywodraeth y Cynulliad a Chyngor Caerdydd.

Mae'r Gymdeithas hefyd yn awyddus i glywed gan bobl sydd chysylltiad Rhyfel y Falklands ac a hoffai fod yn bresennol yn y seremoni goffa ar Fedi 30, gan gynnwys teuluoedd y rhai a fu farw.

Dylai unrhyw un a hoffai fod yn bresennol yn y seremoni ysgrifennu at 'Cofeb Ynysoedd Falkland', Cyngor Caerdydd, Y Swyddfa Brotocol, Y Plasty, Richmond Road, Caerdydd, CF24 3UN. Neu gellir anfon eich cyfeiriad at samawales@btinternet.com neu protocoloffice@cardiff.gov.uk.
HEFYD
Rhodri'n canmol arwyr y Falklands
17 Meh 07 |  Newyddion
Cofio milwyr Syr Galahad
08 Meh 07 |  Newyddion
Profiadau un o filwyr Syr Galahad
08 Meh 07 |  Newyddion
'Dim gofal' i gyn-filwyr Falklands
04 Meh 07 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^