BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mercher, 22 Awst 2007, 19:43 GMT 20:43 UK
Gweinidog: 'Cefnogwch yr ardd'
Ty Gwydr yn Yr Ardd
Syr Norman Foster wnaeth gynllunio'r ty gwydr sydd yn yr Ardd

Mae Rhodri Glyn Thomas, y Gweinidog dros Dreftadaeth, yn annog pobl yng Nghymru i bleidleisio dros Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru cyn i'r rownd olaf o bleidleisio cyhoeddus ar gyfer Dyfarniadau'r Loteri Genedlaethol ddod i ben ar Awst 31.

Mae 21 o brosiectau a ariennir gan y Loteri o bob cwr o'r DU yn brwydro i ennill un o Ddyfarniadau'r Loteri Genedlaethol.

Yr Ardd Fotaneg yw'r unig gynrychiolydd o Gymru sydd wedi cyrraedd y rownd derfynol.

Gobaith y Gweinidog yw y bydd yr ardd yn ennill coron y Prosiect Amgylcheddol Gorau, ac mae'n cystadlu yn erbyn Slimbridge 2000 a Pharc Arfordirol Dunes yn yr Hebrides Allanol.

Dywedodd Rhodri Glyn Thomas: "Yn ddiweddar, pleidleisiodd darllenwyr papur newydd y Western Mail mai Gardd Fotaneg Cymru oedd y Rhyfeddod Modern Gorau yng Nghymru.

"Rwy'n gobeithio y bydd pawb a bleidleisiodd i'r Ardd Fotaneg bryd hynny, yn ogystal ag unrhyw un yng Nghymru sydd wedi mwynhau eu hymweliad 'r lle, yn ymuno mi i bleidleisio dros yr Ardd fel eu hoff brosiect."

Rownd derfynol

Bydd y rownd derfynol o bleidleisio cyhoeddus yn cael ei chynnal rhwng 13 Awst a chanol dydd ar 31 Awst. Bydd y prosiectau buddugol yn cael eu cyhoeddi ar raglen deledu ar BBC1, a byddant yn ennill 2000 i'w wario ar eu prosiectau.

Cafodd yr Ardd ei hagor saith mlynedd yn l.

Derbyniodd gymorth o 22 miliwn o arian y loteri tuag at y cyfanswm o 43 miliwn.

Ond pedair blynedd yn l roedd yr Ardd o fewn oriau i alw'r gweinyddwyr.

Llwyddodd pecyn cymorth gan Lywodraeth y Cynulliad, Cyngor Sir Caerfyrddin a Chomisiwn y Mileniwm i achub yr atyniad.

Y llynedd fe wnaeth 120,000 o bobl ymweld 'r gerddi yn Llanarthne ac yn gynharach eleni fe agorwyd tŷ gwydr trofannol newydd yno.
HEFYD
Ty gwydr newydd i'r Ardd Fotaneg
19 Gorff 07 |  Newyddion
Gardd fotaneg: Cyfnod blodeuo?
27 Hyd 06 |  Newyddion
Gardd: Argyfwng tebyg i'r Gromen
24 Tach 05 |  Newyddion
350,000 i'r Ardd Fotaneg
17 Meh 05 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^