BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mercher, 22 Awst 2007, 06:24 GMT 07:24 UK
Galw am dai addas i'r henoed
Cymorth i berson oedrannus
Mae angen tai addas er mwyn i'r henoed fyw'n annibynnol

Mae ymchwil newydd gan elusen Help the Aged Cymru yn nodi pryderon am allu nifer o bobl hŷn i ofalu amdanyn nhw eu hunain yn eu cartrefi.

Mae'r elusen eisiau sicrhau bod tai newydd yn cael eu cynllunio fel eu bod nhw'n hawdd eu haddasu ar gyfer yr henoed.

Pe na bai hyn yn digwydd fe fydd 'na brinder tai addas ar gyfer pobl oedrannus yn y dyfodol, yn l yr elusen.

Yn l yr ymchwil, mae mwy nag un ym mhob 10 o bobl hŷn yn cael trafferth i gael bath neu gawod, ac un ym mhob pump yn cael trafferth i ddringo'r grisiau.

Mae Rahel Harries yn cael trafferth gyda'r grisiau yn ei chartre yn ardal Caerfyrddin.

Tŷ gln

"Fi di bod yn annibynnol trwy fy oes ac mae'n anodd iawn gorfod gofyn i rywun (am help).

"Mae'r ferch yn byw yn lleol ac yn gwneud y golch i mi.

"Ar l i mi gwympo dwi ddim yn gallu symud yn hawdd iawn."

Sicrhau bod pobl yn gallu byw yn annibynnol yn eu tai am gyfnod hirach
Iwan Rhys Robers, Help the Aged Cymru

Mae Mabel James, hefyd o Gaerfyrddin, yn dweud ei bod hi'n cael trafferth gyda'r gwaith tŷ erbyn hyn.

"Sa i wedi bod yn house proud erioed, ond wi'n licio tŷ glan.

"Ond erbyn nawr dwi'n ffeili cadw fe fel licie ni achos dwi wedi cael clun newydd a dwi wedi cael MRSA yn fy nghoes.

"Mae pethau fel 'na yn gadael eu hol arnoch chi."

Yn l Iwan Rhys Roberts o Help the Aged Cymru byddai addasu tai yn ei gwneud yn haws i nifer o hen bobl aros yn annibynnol.

"Mae angen arian i'r gwasanaethau cymdeithasol fel bod nhw'n gallu sicrhau bod pobl yn gallu byw yn annibynnol yn eu tai am gyfnod hirach."

Mae'r elusen hefyd eisiau i dai newydd gael eu cynllunio fel bod modd eu haddasu nhw at anghenion pobl drwy eu hoes .

Maen nhw'n rhybuddio os nad yw hynny'n digwydd yna fe fydd yna brinder tai addas i bobl oedrannus yn y dyfodol.
CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^