BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Llun, 20 Awst 2007, 06:05 GMT 07:05 UK
Cynlluniau i adfywio Porthcawl
Darlun artist o'r hyn all ddod i Borthcawl
Gallai Porthcawl gael ei adfywio

Creu Porthcawl yn atyniad glan y môr arbennig ydi bwriad cynlluniau newydd gan gyngor sir.

Fe fydd Cyngor Sir Pen-y-Bont ar Ogwr yn datgelu cynlluniau ar gyfer adfywio'r dref ddydd Llun.

Fe fydd y cynlluniau i'w gweld rhwng Awst 20 a Hydref 1 fel rhan o'r broses i ymgynghori gyda'r trigolion lleol.

Mae'r cyngor yn dymuno casglu barn y bobl leol, busnesau ac ymwelwyr ar gyfer datblygu'r ardal o Cosy Corner a'r harbwr yn y de i Fae Trecco yn y dwyrain.

Mae'r cynlluniau hefyd yn cynnwys adfywio maes parcio Salt Lake, Hillsboro Place, y ffair a hen faes carafanau Sandy Bay.

Ymhlith yr hyn sy'n cael ei gynnig ydi prom newydd yn Sandy Bay ac un yn lle prom y dwyrain ac adfywio ardal yr harbwr gan adeiladu adnoddau hamdden yno.

Mae'r cynlluniau hefyd yn cynnwys tai newydd, adnoddau ar gyfer pobl ifanc a siop newydd.

Asesiad annibynnol

O ran yr harbwr mae gobaith cynyddu nifer o lefydd ar gyfer cadw cychod i 55 a gwaith i atal llifogydd.

"Mae'r cynlluniau wedi eu gwneud ar ôl proses ymgynghorol yn 2004, sydd erbyn hyn yn fwy manwl," meddai dirprwy arweinydd y cyngor, Patricia Hacking.

Porthcawl
Mae'r cynlluniau yn cynnwys tai newydd

"Mae'r cynlluniau yn ystyried yr effaith gaiff datblygiad fel yma ar adnoddau lleol fel parcio a'r strwythur ffyrdd.

"Cafodd asesiad amgylcheddol a strategol annibynnol ei gynnal."

Dywedodd bod y cyngor eisiau clywed gan gymaint â phosib o bobl ac y bydd cyfle gan bawb i ddweud eu dweud.

Fe fydd y cynlluniau i'w gweld mewn amryw o lefydd yn y dref dros yr wythnosau nesaf gan gynnwys yn y Swyddfa Dwristiaeth lleol, Swyddfeydd y Cyngor ac yn llyfrgelloedd y sir.

Fe fydd cyfarfod cyhoeddus ym mhrif theatr Pafiliwn Porthcawl ar Fedi 12 am 7pm.
CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^