BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Sul, 19 Awst 2007, 08:51 GMT 09:51 UK
Ailagor pont ar l 23 mlynedd
Ybont wreiddiol yn 1814
Cafodd y bont wreiddiol ei chodi yn 1814

Gall pont hanesyddol yn Sir Ddinbych gael ei hadfer a'i hagor i'r cyhoedd am y tro cyntaf ers 1984.

Cafodd y bont gadwyn Gregoraidd ym Merwyn ger Llangollen ei chodi yn 1814.

Ond yn 1984 nodwyd bod y bont, sy'n croesi Afon Dyfrdwy, yn anniogel.

Stephanie Booth, gwraig fusnes lleol brynodd Gwesty Chainbridge bedair blynedd yn l, sy'n berchen ar y bont.

Mae hi wedi cytuno i Gyngor Tref Llangollen gymryd cyfrifoldeb am y bont ac fe fydd angen 100,000 i'w hadfer.

Oherwydd y cytundeb rhwng y perchennog a'r cyngor mae'n bosib y gall y bont ail agor i'r cyhoedd unwaith eto - os caiff arian ei ganfod i wneud y gwaith angenrheidiol.

Dywedodd Ms Booth nad oedd ganddi hi'r amser i adfer y bont.

"Mae hi wedi bod yn debyg i gael hen gar clasur wedi ei barcio tu allan i'ch tŷ gyda'r bwriad o'i adfer rhyw ddiwrnod ond y diwrnod yn byth yn cyrraedd," meddai Ms Booth.

Codi arian

"Mae'r bont yn ddiogel o dan fy mherchnogaeth i, ond mae eiddo yn gallu newid dwylo a does 'na ddim sicrwydd y bydd y perchnogion newydd yn gadael y bont i sefyll - fe allen nhw ei thynnu i lawr.

"Oherwydd hyn dwi'n falch iawn bod Cyngor Tref Llangollen wedi cymryd rheolaeth ohoni."

Dywedodd y cyngor eu bod yn bwriadu codi arian o'r sector gyhoeddus a phreifat i adfer y bont.

Y bont ger Llangollen
I gael y bont gadwyn hanesyddol ar agor unwaith eto - fe fydd yn beth da i'r gymuned ac i'r diwydiant twristiaeth
George Hughes, Maer Llangollen

Cafodd y bont wreiddiol ei hadeiladu gan Exuperius Pickering yn 1814 i gludo glo a llechi ac i arbed talu'r doll dros Bont Llangollen.

Ar l rhydu fe wnaeth y peiriannydd Henry Robertson ddisodli'r bont gydag un newydd.

Ond cafodd honno ei difrodi gan lifogydd yn 1928 ac fe osododd mab Robertson bont newydd yno yn 1929.

Cafodd yr holl ddarnau metel eu cynhyrchu yng ngwaith dur Brymbo.

Credir y gall Cyngor Tref Llangollen gymryd perchnogaeth lawn o'r bont.

"Mae hwn yn sicr yn ddatblygiad arbennig iawn yn yr ardal," meddai Maer Llangollen, George Hughes.

"I gael y bont gadwyn hanesyddol ar agor unwaith eto - fe fydd yn beth da i'r gymuned ac i'r diwydiant twristiaeth.

"Rydym yn ddiolchgar i Stephanie am ei chynnig hael."

Dywedodd bod hi'n 80 mlynedd y flwyddyn nesaf ers i'r gwaith ar y bont bresennol ddechrau.

"Fe fyddai'n wych petai'r bont yn cael ei hadfer i gyd-fynd 'r penblwydd," ychwanegodd Mr Hughes.
CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^