BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Llun, 13 Awst 2007, 17:05 GMT 18:05 UK
Carchar am ddwyn wyau Faberge
Siop Clive Ranger yng Nghaerdydd
Fe wnaeth y lladron ymosod ar y siop yn ystod y dydd

Cafodd dau ddyn eu carcharu am bum mlynedd a hanner ar l cael eu dedfrydu o ddwyn gwerth 110,000 o emwaith o siop yng nghanol Caerdydd.

Roedd Damien Hyde, 26 oed o Gaerdydd a Kyron Rush, 30 oed, o Bontyclun, wedi cyfadde dwyn o siop Clive Ranger ar y Stryd Fawr, Caerdydd, ym mis Mawrth eleni.

Roedd dau ŵy Faberg, fersiynau modern o wyau gafodd eu rhoi i Tsar Rwsia, ymhlith yr hyn gafodd eu dwyn.

Roedd un ohonyn nhw werth 65,000.

Eglurodd Julian Greenwood ar ran yr erlyniad bod staff y siop a'r tystion welodd y lladrad mewn sioc ar l y digwyddiad.

DNA

Roedd y car gafodd ei ddefnyddio gan y lladron wedi cael ei ddwyn gan gwmni llogi cyn cael ei roi ar dn yn ardal Pontcanna o'r ddinas.

Roedd gwydr gafodd ei ganfod ar faneg yn cyfateb i'r gwydr yn ffenest siop Clive Ranger.

Roedd sampl gwaed ar ddwy faneg yn cyfateb i DNA Rush a phoer ar falaclafa yn cyfateb i DNA Hyde.

Dau ŵy Faberge
Roedd un o'r wyau Faberge gafodd eu dwyn (chwith) werth 65,000

Dywedodd Michael Mather-Lees ar ran Hyde, mai dim ond fo sydd ganddo i feio am yr hyn a wnaeth.

Ond ychwanegodd nad fo oedd yn gyfrifol am drefnu'r hyn a wnaeth.

Clywodd y llys iddo gael ei ddedfrydu yn y gorffennol am fod chyffuriau yn ei feddiant gyda'r bwriad o'u cyflenwi ac roedd o hefyd wedi cael ei garcharu am achosi niwed corfforol difrifol.

Roedd Rush wedi cael ei deddfu yn y gorffennol hefyd am ladrata ac o fod chyffuriau yn ei feddiant gyda'r bwriad o'u cyflenwi.

Wrth ddedfrydu'r ddau i bum mlynedd a hanner o garchar yr un dywedodd y barnwr Neil Bidder QC bod hwn yn drosedd "difrifol" oedd wedi "dychryn y rhai fu'n dyst iddo yng nghanol Caerdydd yng nghanol dydd".

Cafodd y ddau chwe mis hefyd i gyd-redeg gyda'r pum mlynedd a hanner am i'r ddau ganiatu cael eu cludo mewn cerbyd wedi ei ddwyn.

Cafodd y ddau eu gwahardd rhag gyrru am 12 mis.
CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^