BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Gwener, 10 Awst 2007, 17:31 GMT 18:31 UK
Niwro: Mwy'n poeni am gynigion
Llun cyffredinol o lawdriniaeth
Dywed Llywodraeth y Cynulliad eu bod am gadw mwy o waith niwrolegol yng Nghymru.

Mae mwy o bryder ymhlith Aelodau Seneddol a Chynulliad Llafur y bydd cleifion sydd angen llawdriniaeth ar yr ymennydd yn gorfod teithio o'r gogledd i'r de.

Ac mae'r BBC yn deall bod AS Llafur Wrecsam Ian Lucas wedi ysgrifennu at y Gweinidog Iechyd, Edwina Hart, ar ran nifer o Aelodau Seneddol Llafur y gogledd yn mynegi eu pryder am gynigion Llywodraeth y Cynulliad i gadw mwy o waith niwrolegol yng Nghymru.

Dywedodd y cyn-weinidog Karen Sinclair ac AC De Clwyd bod y cynigion yn "gwbl annerbyniol" i gleifion a'u teuluoedd.

Ar hyn o bryd mae pobl o'r gogledd yn cael llawdriniaeth o'r fath yn Walton, Lerpwl.

Mae'r Gweinidog Iechyd, Edwina Hart, wedi dweud na fydd y newidiadau ddim yn effeithio ar lawdriniaeth frys.

Ysbyty Athrofaol Cymru, Caerdydd
Roedd comisiwn iechyd wedi awgrymu canoli gwaith niwroleg yng Nghaerdydd

Nod y Llywodraeth yw sicrhau bod digon o waith ar gyfer cadw unedau niwrolegol yng Nghaerdydd ac Abertawe.

Ddechrau'r haf penderfynodd Ms Hart gadw uned niwrolegol Treforys, ger Abertawe, ar agor.

Roedd hyn yn groes i argymhelliad comisiwn iechyd y dylai'r gwasanaeth gael ei ganoli.

Mae Betty Williams, AS Llafur Conwy, wedi dweud fod y syniad o fynd chleifion i Gaerdydd neu Abertawe yn "hurt" ac mae wedi ysgrifennu at Ms Hart.

Yn y llythyr mae'n gofyn am sicrwydd y bydd hawl gan gleifion y gogledd i gael triniaeth yn Lerpwl os oedd angen.

Yr wythnos ddiwetha fe ddywedodd y Ceidwadwr David Jones ei fod yn amau gwybodaeth ddaearyddol y Gweinidog Iechyd.

Cyfleus

Roedd Mr Jones, AS Gorllewin Clwyd, wedi dweud bod Ms Hart o dan yr argraff na fyddai pobl y gogledd ar eu colled oherwydd y trefniadau newydd.

"Mae Walton yn gyfleus i bobl gogledd Cymru ... dyw Caerdydd ac Abertawe ddim yn gyfleus," meddai Mr Jones.

"Os yw hi eisiau sefydlu gwasanaeth cenedlaethol i Gymru, dylai symud yr uned yn Abertawe i'r gogledd."

Mae disgwyl i'r panel sy'n ymchwilio i sut y byddai'r drefn newydd yn gweithio gyhoeddi casgliadau ym mis Hydref.
HEFYD
Niwro: 'Camgymeriad'
05 Gorff 07 |  Newyddion
Niwro: Ymgyrchwyr yn dathlu
04 Gorff 07 |  Newyddion
Niwro: 'Angen ailystyried'
08 Tach 06 |  Newyddion
Niwro: Gwasanaeth i Gaerdydd
24 Tach 04 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^