BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Sul, 12 Awst 2007, 10:19 GMT 11:19 UK
'Addysgu' am Brifwyl 2008
Maes Eisteddfod Abertawe 2006
Fe wnaeth yr Eisteddfod ymweld 'r brifddinas y tro diwethaf 30 mlynedd yn l

Ar l i Eisteddfod 2007 ddirwyn i ben mae paratoadau yn cael eu gwneud yng Nghaerdydd i groesawu'r brifwyl yno'r flwyddyn nesaf.

Dywedodd Elgan Morgan, Aelod Gweithredol Cyngor Caerdydd dros yr Amgylchedd a Thrafnidiaeth, ei fod yn llongyfarch Sir y Fflint ar "eisteddfod lwyddiannus".

Ychwanegodd ei fod yn edrych ymlaen at groesawu'r brifwyl yn l i Gaerdydd y flwyddyn nesaf.

Caiff yr ŵyl ei chynnal yng nghanol y ddinas ar gaeau Pontcanna ac mae'r cynllunio wedi hen ddechrau.

Eglurodd Mr Morgan bod 'na dudalen eisoes ar wefan y cyngor fydd o gymorth i bobl drefnu eu hymweliad a manteisio ar "ystod eang o weithgareddau" sydd ar gael yn y brifddinas.

Parcio

"Mae'r maes yng nghanol y ddinas ac yn agos at yr orsaf drenau a'r orsaf bysiau," meddai Mr Morgan.

"Rydym am geisio bod yn fwy cynaliadwy ac felly fe fyddwn yn codi tl ar y rhai fydd yn parcio yn y meysydd parcio a thalu penodol fydd ar gyfer yr eisteddfodwyr.

"Wrth gwrs rydym yn annog pobl i ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus ac yn gobeithio y bydd y bws dŵr o'r bae i ganol y ddinas yn gweithredu erbyn hynny."

'Addysgu'

Ond cyfaddefodd ei bod hi'n her i addysgu pobl y ddinas am yr Eisteddfod a'r Gymraeg.

"Mae'r Eisteddfod yn bwysig iawn i'r ddinas ac mae nifer ddim yn gwybod be ydi hi nac erioed wedi bod iddi," ychwanegodd Mr Morgan yn ystod ymweliad Maes yr Eisteddfod eleni.

"Fe fydd ymweliad yr Eisteddfod Chaerdydd yn gyfle da i ddod 'r iaith a'r celfyddydau at ei gilydd.

"Mae'n bwysig ein bod yn codi ymwybyddiaeth o Gymreictod yn y brifddinas."

Ychwanegodd Elfed Roberts, Prif Weithredwr yr Eisteddfod, eu bod yn cydweithio'n agos gyda'r cyngor eisoes.

"Rydym yn cynnal trafodaethau gyda Chanolfan y Mileniwm i weld a oes modd defnyddio'r adnoddau yno yn ystod yr wythnos.

"Mae 'na bartneriaethau eraill hefyd yr ydym yn trafod gyda nhw.

"Does dim amheuaeth bod cynnal yr Eisteddfod yng nghanol dinas yn cyflwyno heriau gwahanol i'r arfer, ond mae cefnogaeth pawb yno wedi bod yn galonogol iawn ac fe allwn ddisgwyl croeso cynnes y flwyddyn nesa," ychwanegodd Mr Roberts.


SIR FFLINT A'R CYFFINIAU 2007

NEWYDDION

CEFNDIR

YR ORSEDD

O'R ARCHIF

GWEFAN


HEFYD
Cyhoeddi Prifwyl Caerdydd 2008
16 Meh 07 |  Newyddion
Lluniau: Cyhoeddi Prifwyl 2008
16 Meh 07 |  photo galleries
Gwahoddiad i Brifwyl 2013
19 Meh 07 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^