BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 7 Awst 2007, 17:24 GMT 18:24 UK
Newid cynllun Gwynt y Mr
Llun artist o'r cynllun
Llun artist o'r cynllun
Mae cais i godi fferm wynt 200 tyrbin oddi ar arfordir y gogledd wedi cael ei newid fel y bydd y safle 20% yn llai.

Gwnaed y cais gwreiddiol i godi'r tyrbinau ar safle Gwynt y Mr ger Llandudno yn Nhachwedd 2005 gan gwmni NPower Renewables, ac mae'r cwmni nawr yn dweud y byddai'n golygu "gostyngiad arwyddocaol yn effaith weledol" y cynllun.

Mae'r cynllun ar gyfer 200 tyrbin tua naw milltir oddi ar arfordir Llandudno yn un dadleuol, ac mae Llywodraeth y Cynulliad wedi dweud fod angen ymchwiliad cyhoeddus i benderfynu a ddylid codi'r fferm wynt.

Byddai'r gwaith yn dechrau yn 2010 pe bai'r Adran Fasnach a Diwydiant yn rhoi sl bendith i'r cais cynllunio.

Mae Cyngor Conwy hefyd wedi galw am ymchwiliad cyhoeddus.

Twristiaid

Mae rhai o drigolion Llandudno a'r cylch yn erbyn y cynllun ac wedi dweud y byddai'n cael effaith ar dwristiaeth er bod eraill wedi datgan eu bod o blaid.

Dywed cwmni NPower Renewables y byddai'r fferm yn cynhyrchu digon o drydan ar gyfer 500,000 o dai ac yn arbed tua dwy filiwn tunnell o garbon deuocsid rhag cael ei rhyddhau yn flynyddol.

Cefnogwyr Gwynt y Mor
Bu protestiadau o blaid ac yn erbyn y cynllun

Cyn etholiad y Cynulliad ym mis mai dywedodd arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig Nick Bourne bod angen ymchwiliad cyhoeddus, a dywedodd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru a Phlaid Cymru y dylai'r penderfyniad cynllunio gael ei ddatganoli i'r Cynulliad yn hytrach na chael ei wneud gan yr Adran Fasnach a Diwydiant yn Llundain.

Dywedodd Mark Legerton o gwmni NPower: "Rydym yn gwerthfawrogi bod effaith weledol y cynllun yn bryder i rai.

"Felly rydym wedi cymryd camau i ostwng hyn yn arwyddocaol trwy wneud yr ardal lle bydd y tyrbinau yn cael eu hadeiladu 20% yn llai".

Dywed cwmni Npower y gall unrhyw un sydd am gael rhagor o wybodaeth neu am wneud sylwadau e-bostio gwyntymor@npower-renewables.com neu gysylltu Judith Roberts ar 0151 648 0896.


HEFYD
O blaid mwy o dyrbinau gwynt
20 Gorff 07 |  Newyddion
Sl bendith i fferm wynt
19 Meh 07 |  Newyddion
Fferm wynt: Galw am ymchwiliad
30 Ebr 07 |  Newyddion
Cyngor o blaid melinau gwynt
27 Maw 07 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^