BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Gwener, 3 Awst 2007, 06:58 GMT 07:58 UK
Defnydd 'helaeth' o'r Gymraeg
Rhodri Glyn Thomas
Dywed Rhodri Glyn Thomas fod yr ymchwil yn rhoi "darlun clir iawn"
Dywed Bwrdd yr Iaith fod ymchwil newydd yn dangos fod cyrff cyhoeddus yn gwneud defnydd helaeth o'r Gymraeg.

Mae'r ystadegau yn awgrymu bod bron i dri chwarter y gwasanaethau llywodraethol ar gael yn y Gymraeg neu'n ddwyieithog mewn rhai ardaloedd.

Bwriad yr ymchwil, gafodd ei leoli mewn chwech o drefi Cymru, oedd mesur faint o Gymraeg mae cyrff cyhoeddus, gwirfoddol a phreifat yn ei gynnig i'r cyhoedd.

Cynnydd pellach

Mae'r casgliadau yn awgrymu bod 73% o wasanaethau cyrff y llywodraeth a 69% o wasanaethau cyrff llywodraeth leol ar gael yng Nghymraeg neu'n ddwyieithog.

Dywedodd Meirion Prys Jones, Prif Weithredwr Bwrdd yr Iaith Gymraeg fod y ffigyrau yn "arwyddocaol iawn" am eu bod yn "dangos lefelau cadarnhaol o ddefnydd o'r Gymraeg gan y sector cyhoeddus."

"Mae sail y gwaith hwn yn gallu cael ei ail defnyddio yn y dyfodol i fesur unrhyw gynnydd pellach fydd wedi digwydd yn y defnydd o'r Gymraeg," meddai Mr Jones.

Cafodd yr ymchwil gynnal mewn chwe thref , Amlwch, Bangor, Rhuthun, Machynlleth, Aberteifi a Rhydaman.

Gofynnwyd i'r ymchwilwyr weld a oedd gwasanaeth Cymraeg ar gael wrth ymweld ag adrannau'r llywodraeth, cynghorau, ysbytai, siopau a busnesau.

Mae Rhodri Glyn Thomas, Gweinidog sydd a chyfrifoldeb am y Gymraeg yn Llywodraeth y cynulliad yn dweud fod yr ymchwil yn rhoi "darlun clir iawn" o sefyllfa'r Gymraeg.

"Bydd y data yma yn ffon fesur defnyddiol y tu hwnt i ni ar gyfer y dyfodol i weld pa ddatblygiadau sydd angen yn y ddarpariaeth a'r defnydd o'r Gymraeg yn y gwahanol sectorau."
CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^