BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Iau, 2 Awst 2007, 06:33 GMT 07:33 UK
Trafod 'tref newydd' i Sir y Fflint
Pont Sir y Fflint
Mae 'na dros 4,000 yn aros am dai yn Sir y Fflint

Mae cyn-arweinydd Cyngor Sir y Fflint wedi awgrymu adeiladu tref newydd er mwyn ateb anghenion tai'r awdurdod.

Dywedodd y Cynghorydd Alex Aldridge na all trefi presennol ddygymod gydag adeiladu mwy o dai.

Ychwanegodd ei fod yn bryderus y gallai codi mwy o dai mewn cymunedau arwain at fwy o lifogydd.

"Does gen i ddim ardal benodol mewn golwg, syniad yn unig sydd gen i," meddai Mr Aldridge wrth alw am ddechrau'r drafodaeth.

Dywedodd ei fod yn hynod o bryderus am goridor yr A548, Glannau Dyfrdwy.

Mae o'n credu y dylai'r dref newydd gael ei chodi - ar egwyddor sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd - ar dir gwag, i'r de o'r A55, nad oedd ar orlifdir.

"Byddai'r dref yn ddigon mawr i gael 4,000-5,000 o dai newydd o wahanol fathau," meddai.

Llifogydd

"Allwn ni ddim dal i ychwanegu tai i'n trefi presennol.

"Rhaid i rywun ddechrau'r ddadl a dwi'n galw am gynhadledd i unrhyw un sydd diddordeb o fewn Sir y Fflint i edrych ar hyn o ddifri."

Mae Mr Aldridge, a oedd yn gyn-arweinydd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, yn pryderu am adeiladwaith cymunedau petai adeiladu yn parhau o fewn ein trefi presennol.

Alex Aldridge
Mae Alex Aldridge yn dweud ei fod am weld tref newydd yn y sir

"Dwi ddim am gyfranu at y broblem, sefyllfa lle mae ganddo ni lifogydd difrifol fel sydd wedi digwydd yn ddiweddar yn Sir Gaerloyw.

"Fe gawson ni lifogydd yn Sir y Fflint yn 2001 ac roedden nhw'n dweud pryd hynny mai rhywbeth all ddigwydd bob rhyw 200 mlynedd oedd o.

"Mae'n amlwg nad dyna'r achos ac mae'n rhaid ystyried y pethau yma o ddifri."

Mae tua 4,000 o bobl yn aros am dai ar restr tai'r cyngor ac maen nhw'n bwriadu cysylltu gyda Llywodraeth y Deyrnas Unedig ynglŷn ag adeiladu mwy o dai cyngor.

Yn l Ffederasiwn Adeiladwyr Tai cafodd dros 9,000 o dai newydd eu codi yng Nghymru'r llynedd.

Mae elusen Shelter Cymru wedi dweud bod angen 3,500 o dai fforddiadwy i gael eu codi bob blwyddyn yng Nghymru tan 2011 er mwyn ateb y gofynion.

Ac mae Llywodraeth y Cynulliad wedi dweud y bydd 450 miliwn yn cael ei wario dros y pedair blynedd nesaf ar dai fforddiadwy.
CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^