BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Llun, 30 Gorffennaf 2007, 18:08 GMT 19:08 UK
200 o ddirwy o dan ddeddf hela
Mae dyn wedi cael dirwy o 200 ar l cael ei gyhuddo o dan Ddeddf Hela 2004.

Y gred yw mai hwn yw'r tro cyntaf yng Nghymru i rywun gael ei erlyn o dan y ddeddf.

Roedd William Armstrong, 69 oed, o Lanelwy, wedi cyfadde iddo hela anifail gwyllt gyda chi ar l i rywun ei weld yn rhoi daeargi mewn twll.

Doedd Armstrong ddim yn Llys Ynadon Prestatyn ddydd Llun. Bu raid iddo dalu 60 o gostau.

Cafodd Francis ei weld ar Fryniau Clwyd uwchben Llangwyfan yn Sir Ddinbych ym mis Ionawr eleni gan blisman oedd ddim ar ddyletswydd.

Dywedodd Gareth Preston ar ran yr erlyniad, bod yr heddwas wedi gweld dafad yn rhedeg o flaen Helfa Fflint a Dinbych.

O bellter gwyliodd yr helfa yn nesu at guddfan llwynog a gosod ci i fynd i lawr y twll.

Anghyfreithlon

Cafodd Armstrong ei weld wedyn yn palu gyda rhaw, clywodd y llys.

Wrth gael ei holi gan yr heddlu fe wnaeth Armstrong gyfadde ei fod wedi anfon y ci.

Eglurodd hefyd ei fod wedi saethu'r llwynog pan ddaeth allan o'i guddfan.

Dywedodd Gwyn Jones ar ran y diffynnydd bod Armstrong wedi bod yn ymwneud daeargwn ers ei fod yn 12 oed.

Doedd o ddim yn bwriadu achosi unrhyw bryder i'r llwynog.

O dan y Ddeddf Hela 2004 mae'n anghyfreithlon hela anifail gwyllt gyda chi.

Ond mae hawl gan rywun ddefnyddio cŵn hela i fynd ar l trywydd neu ddenu llwynog o guddfan - os yw'r llwynog yn cael dianc a'i fod yn cael ei saethu'n farw mor fuan phosib.

Mae'n gyfreithlon saethu llwynog neu fod adar ysglyfaethus yn ei ladd ar l cael ei dilyn gan gŵn hela.

Cafodd achos arall yn erbyn dyn roddodd ganiatd i'w dir gael ei ddefnyddio ar gyfer hela ei ollwng.
CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^