BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Sadwrn, 28 Gorffennaf 2007, 09:15 GMT 10:15 UK
Pecynnau addysg i Batagonia
Michael D.Jones
Michael D Jones: 'Tad y Wladfa'

Bydd 200 o ysgolion ym Mhatagonia yn derbyn pecynnau addysg arbennig o Gymru fel rhan o ddathliadau Gŵyl y Glaniad 2007.

Cyhoeddir y pecynnau gan Culturenet Cymru ac maen nhw'n cynnwys set o ddeg cerdyn dwyochrog a thairieithog yn adrodd hanes y Cymry a ymfudodd o Gymru i Batagonia yn 1865.

Ar Orffennaf 28, 1865 glaniodd yr ymfudwyr cyntaf o Gymru ar dir Patagonia.

Glaniodd llong y Mimosa ym Mhorth Madryn/Puerto Madryn ac ar fwrdd y llong roedd tua 150 o Gymry oedd wedi teithio 8,000 o filltiroedd arni am ddeufis.

Dros y 45 mlynedd nesaf ymunodd cannoedd o'u cyd-Gymry nhw.

Seiliwyd y cardiau ar ddelweddau o wefan Glaniad a lansiwyd ym mhresenoldeb Prif Weinidog Cymru a Rhaglaw Chubut yn gynharach yn 2007.

Oriel

Mae Glaniad yn wefan deirieithog - yn Gymraeg, Sbaeneg a Saesneg - yn cynnwys oriel o fwy na 2,000 o ddelweddau digidol ac erthyglau sy'n eu dehongli.

Mae pob delwedd yn y pecynnau addysg yn gysylltiedig rhyw agwedd o'r fenter, o'r daith hir ar y Mimosa yn 1865 i'r eisteddfodau sy'n dal i gael eu cynnal ym Mhatagonia heddiw.

"Gobeithiwyd y byddai'r wefan Glaniad yn adnodd addysg i ysgolion ym Mhatagonia yn ogystal Chymru ond, wrth drafod y mater gydag unigolion o'r rhanbarth, sylweddolwyd bod trafferthion gyda mynediad i'r we yn rhwystro ysgolion rhag gwneud defnydd llawn o'n hadnoddau," meddai Swyddog Addysg Culturenet Cymru, Sioned Rees-Jones.

"Mewn ymateb, fe ddechreuon ni weithio ar set o ddeg cerdyn A3 tairieithog a fyddai'n adrodd hanes y Wladfa gyda delweddau o wefan Glaniad," ychwanegodd.

Bydd y cardiau yn cael eu dosbarthu i ysgolion yn Chubut.
HEFYD
Iolo i arwain taith i Batagonia
06 Mai 07 |  Newyddion
Hanes glaniad Patagonia ar y we
19 Maw 07 |  Newyddion
Gwobr i ysgol am gyswllt tramor
28 Medi 06 |  Newyddion
Ymgyrch i agor ysgol Patagonia
17 Ebr 06 |  Newyddion
Apelio am weinidogion Cymraeg
09 Rhag 05 |  Newyddion
Cludo llyfrau i Batagonia
15 Hyd 05 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^