BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Sul, 29 Gorffennaf 2007, 09:45 GMT 10:45 UK
Ras Yr Wyddfa: Ailgyflawni camp
Cychwyn Ras Yr Wyddfa
Mae cannoedd yn cystadlu yn y ras bob blwyddyn

Llwyddodd enillwyr Ras Yr Wyddfa 2006 i ailgyflawni eu camp eleni.

Andi Jones, 28 oed o Salford, Sir Gaer, enillodd ras y dynion am yr ail flwyddyn yn olynol.

Cwblhaodd y ras mewn awr a 5 munud.

Y fenyw gyntaf i groesi'r linell oedd Mary Wilkinson o Skipton. Enillodd y llynedd er iddi syrthio ac anafu ei choesau ar y ffordd i lawr.

Roedd dros 500 o gystadleuwyr yn cymryd rhan.

Mae hon yn ras flynyddol sy'n cychwyn yn y pentre ac yn gweld cystadleuwyr yn rhedeg i gopa mynydd ucha Cymru cyn rhedeg yn ôl i lawr at Lyn Padarn.

Daw'r rhedwyr o sawl gwlad ar draws y byd ac mae 'na nifer o redwyr lleol hefyd yn cymryd rhan - beth bynnag yw'r tywydd.

Mae'r ras nawr wedi cael ei chynnal 32 tro ac mae'n cael ei chyfri fel achlysur pwysig i redwyr mynyddoedd.

"Ers diwedd mis Ebrill mae'r ras yn llawn," meddai'r cadeirydd, Dafydd Ellis cyn y ras.

Tywydd

"Daw'r rhedwyr o bob man a 'da ni wedi gorfod gwrthod rhai am fod nhw'n hwyr neu yn ddibrofiad.

"Mae'r trefniadau yn iawn ac eithrio'r tywydd sydd wedi effeithio nifer o ddigwyddiadau allanol.

Cystadleuwyr Ras Yr Wyddfa
Rhaid i'r cystadleuwyr fod yn brofiadol

"Allwn ni ymdopi efo'r glaw, ond mae gwynt cryf neu fellt yn beryglus."

Un oedd yn edrych ymlaen at wynebu her y ras oedd Shane Price o Lanberis.

"Mi wnes i ddechrau rhedeg ym mis Ionawr ac wedi colli 4 stôn.

"O'n i'n mynd yn bellach bob tro a rwan yn gweld y ras fel sialens.

"Dwi'n hapus mod i wedi colli'r pwysau - fyddai'n ysgafnach i fynd i fyny a lawr rwan.

"Dwi'n gobeithio gorffen y ras mewn dwy awr ond mae'n dibynnu ar y tywydd."
HEFYD
Sais yn ennill ras Yr Wyddfa
22 Gorff 06 |  Newyddion
Cymro'n ennill Ras yr Wyddfa
23 Gorff 05 |  Newyddion
Sais yn ennill Ras Yr Wyddfa
24 Gorff 04 |  Newyddion
Cymro yw'r cyntaf o'r copa
26 Gorff 03 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^