BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 24 Gorffennaf 2007, 20:39 GMT 21:39 UK
Cymro 18 oed yn marw ar wyliau
Jon Hiles
Roedd Mr Hiles yn chwarae hoci i iau gyda Diawliaid Caerdydd
Mae Cymro 18 oed wedi marw yng Ngwlad Groeg ar l i rywun ei daro mewn clwb nos ar ddiwrnod cynta ei wyliau.

Dywedodd yr heddlu fod Jon Hiles o Ystum Taf, Caerdydd, wedi cwympo oddi ar lwyfan ar l i rywun ei daro ar ynys Zante yn oriau mn dydd Gwener.

Bu farw ddydd Sul, ddiwrnod cyn ei ben-blwydd yn 19 oed, yn yr ysbyty yn Athens.

Roedd ei rieni, Denzil a Peryn, ei gariad Clare Ursell a'i brawd hi a ffrind agos Jon, Josh, wrth ymyl ei wely.

Dywedodd llefarydd ar ran y Swyddfa Dramor: "Rydyn ni mewn cyswllt 'r awdurdodau yn lleol a gallwn ni gadarnhau bod y farwolaeth yn cael ei thrin fel dynladdiad."

Roedd e wastad yn gwneud i mi chwerthin
Rhys Welsh, ffrind

Mae ffrindiau Jon yn aros ar yr ynys i helpu'r heddlu gyda'u hymchwiliad.

Dywedodd Jason Mordecai, 19 oed o'r Eglwys Newydd, Caerdydd, fod yr ymosodiad mewn clwb nos yn Laganas.

"Roedden ni'n dawnsio ar lwyfan oedd tua chwe throedfedd o uchder.

"Daeth dyn ag acen Seisnig lan i'r llwyfan cyn gwneud dŵr.

"Dechreuodd wneud dŵr ar Jon. Gofynnodd Jon iddo a oedd yn iawn ac, wrth wneud hynny, pwniodd y dyn Jon a chwympodd chwe throedfedd i'r llawr.

"Rhedodd y dyn bant. Roedd Jon yn anymwybodol a bu rhaid mynd ag e i'r ysbyty.

"Er mwyn Jon mae'n rhaid inni o leia chwilio am y dyn ac ry'n ni'n cerdded y strydoedd ddydd a nos gyda heddlu sy ddim mewn lifrai i chwilio amdano."

'Talentog'

Roedd Mr Hiles newydd orffen coleg ac yn chwarae hoci ia i dm iau Diawliaid Caerdydd.

Bu'n ddisgybl yn Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd yng Nghaerdydd.

Dywedodd Paul Hayes, cyfarwyddwr hyfforddi Diawliaid Caerdydd: "Mae colli rhywun mor ifanc yn gymaint o sioc. Roedd yn chwaraewr talentog ac yn fachan hoffus."

Roedd Rhys Welsh, 20 oed o Gaerdydd, yn chwarae hoci gyda Jon.

... gallwn ni gadarnhau bod y farwolaeth yn cael ei thrin fel dynladdiad
Y Swyddfa Dramor

"Jon oedd fy ffrind gorau ac yn gyd-chwaraewr. Os nad o'n i'n chwarae hoci ag e fe fyddwn i mas gydag e rywle.

"Dwi ddim eisiau derbyn y ffaith ei fod e wedi mynd - fel pawb arall.

"Roedd e wastad yn gwneud i mi chwerthin."

Dywedodd Karen Welsh, ysgrifenyddes Clwb Hoci Cardiff Capitals: "Roedd e wedi mynd i Zante gyda rhai o'i ffrindiau.

"Roedd e ar beiriant anadlu am ychydig ddyddiau cyn marw."Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^