BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Iau, 19 Gorffennaf 2007, 17:24 GMT 18:24 UK
Mwy yn gweithio nag erioed

Chwilio am waith mewn Canolfan Waith
2.8 y cant o bobl sy'n hawlio budd-dl diweithdra yng Nghymru

Mae mwy o bobl yn gweithio yng Nghymru heddiw nag erioed, yn l ystadegau swyddogol.

Bellach, mae 1,359,000 o swyddi yng Nghymru o'i gymharu 1,212,000 pan ddaeth y Cynulliad i rym wyth mlynedd yn l -147,000 neu 12.1 y cant o gynnydd o'i gymharu 7.3 y cant o gynnydd yn y DU gyfan.

Yn l y Swyddfa Ystadegau Gwladol, mae nifer y bobl sy'n gweithio yng Nghymru wedi cynyddu 38,000 ers yr un cyfnod y llynedd, ac mae 11,000 yn uwch nag yn y chwarter diwethaf.

Dywedodd y Prif Weinidog Rhodri Morgan: "Mae hyn yn newyddion gwych gan ei fod yn dangos bod ein polisau yn talu ar eu canfed.

"Fodd bynnag, mae Llywodraeth Cynulliad Cymru yn parhau i ganolbwyntio ar wneud mwy byth i bobl Cymru. Ein nod dros y misoedd a'r blynyddoedd nesaf yw denu mwy o fusnesau arloesol sy'n cynnig swyddi crefftus a chyflogau da."

Bu gostyngiad o 200 neu 0.5 y cant yn nifer y bobl a oedd yn hawlio budd-dl diweithdra yng Nghymru yn y mis diwethaf, a gostyngiad o 4,200 neu 9.4 y cant ers mis Mehefin 2006. Bellach, 2.8 y cant o bobl sy'n hawlio budd-dl diweithdra, sef 0.3 y cant o ostyngiad ers y llynedd.

Mae'r ffigurau hefyd yn dangos bod anweithgarwch economaidd, ffactor sydd wedi peri problemau i lawer o gymunedau ledled Cymru, wedi gostwng 27,000 o'i gymharu 'r llynedd.


HEFYD
Adroddiad: 'Mwy'n gweithio'
09 Maw 07 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^