BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Llun, 16 Gorffennaf 2007, 12:53 GMT 13:53 UK
Arweinwyr yn cwrdd yn Stormont
Ieuan Wyn Jones a Gordon Brown
Ieuan Wyn Jones a Gordon Brown yn cwrdd am y tro cyntaf yn eu swyddi newydd

Mae Dirprwy Brif Weinidog Cymru Ieuan Wyn Jones yn cwrdd ‚'r Prif Weinidog Gordon Brown am y tro cyntaf ers i'r ddau ddechrau yn eu swyddi newydd.

Yn adeilad Stormont yn Belfast mae cyfarfod Cyngor Prydain Iwerddon a Gordon Brown yn cwrdd ag arweinwyr Cymru, Yr Alban, Gweriniaeth Iwerddon a Gogledd Iwerddon ddydd Llun am y tro cyntaf ers iddo ddod yn Brif Weinidog ar Fehefin 27.

Mae Mr Jones yn cynrychioli Llywodraeth y Cynulliad yn absenoldeb Rhodri Morgan.

Ian Paisley, Prif Weinidog Cynulliad Gogledd Iwerddon a'i ddirprwy Martin McGuinness sy'n croesawu'r cyngor.

Rydan ni wedi nodi'r angen i wella trafnidiaeth gyhoeddus a defnyddio'r rhwydwaith rheilffyrdd ar gyfer symud llwythi er mwyn lleihau'r baich ar ein ffyrdd
Ieuan Wyn Jones

Yno mae Bertie Ahern, Prif Weinidog Gweriniaeth Iwerddon, Alex Salmond, Prif Weinidog Llywodraeth yr Alban, Prif Weinidog Ynys Manaw Tony Brown, Prif Weinidog Ynys Jersey Frank Walker a Dirprwy Brif Weinidog Ynys Guernsey, Stuart Falla.

Hwn yw cyfarfod llawn cyntaf y cyngor ers pum mlynedd a'r cyntaf erioed yng Ngogledd Iwerddon. Dyma gyfarfod cyntaf y cyngor ers ailsefydlu Gweithrediaeth Gogledd Iwerddon

'Angen gwella trafnidiaeth'

Roedd prif sylw Llywodraeth y Cynulliad ar rwydwaith drafnidiaeth o fewn a rhwng y gwledydd yn ogystal ‚ cheisio cytuno sut y gall y cyngor weithredu'n well.

Dywedodd Ieuan Wyn Jones: "Aethom ati i adolygu'r cynnydd a wnaed gan y cyngor ar drafnidiaeth.

"Yng Nghymru rydan ni eisoes wedi gweld bod angen gwella'r ffyrdd a lleihau'r amser y mae angen i deithio ar y trÍn rhwng y gogledd a'r de, yn ogystal ‚ chefnogi llwybrau bws a beic newydd.

"Mae'r cyngor wedi edrych ar ffyrdd o wella'r cysylltiadau trafnidiaeth rhwng gweinyddiaethau'r Cyngor Prydeinig-Gwyddelig a'r cysylltiadau ‚ thir mawr Ewrop.

Cyngor Prydain Iwerddon
Ian Paisley a Martin McGuinness yn gwrando ar Ieuan Wyn Jones

"Rydan ni wedi nodi'r angen i wella trafnidiaeth gyhoeddus a defnyddio'r rhwydwaith rheilffyrdd ar gyfer symud llwythi er mwyn lleihau'r baich ar ein ffyrdd. Mae manteision amgylcheddol y polisi hwn yn amlwg."

Gyda Llafur wedi eu trechu yn yr Alban ac yn rhan o glymblaid ym Mae Caerdydd, roedd disgwyl i'r trafodaethau rhwng Gordon Brown a'r cenedlaetholwyr fod yn fywiog.

Gallai arweinwyr Gogledd Iwerddon, yr Alban a Chymru bwyso ar y Trysorlys i roi hwb ariannol i'r gwledydd datganoledig.

Penderfynwyd mai dyma'r amser i edrych o'r newydd ar gyfeiriad y Cyngor Prydeinig-Gwyddelig a gofynnwyd i swyddogion ystyried y ffordd orau o atgyfnerthu cysylltiadau a meithrin cydweithio.

'Adfer datganoli'

Cafodd y cyngor ei sefydlu o dan Gytundeb Gwener y Groglith 1998. Hon yw'r nawfed uwchgynhadledd, a'r gyntaf i'w chynnal yng Ngogledd Iwerddon.

Cyngor Prydain Iwerddon
Hwn yw cyfarfod llawn cyntaf y cyngor ers pum mlynedd

Dywedodd Mr Jones: "Mae'n bleser enfawr ... bod yn rhan o'r broses o adfer datganoli yng Ngogledd Iwerddon, ac ar ran Llywodraeth Cynulliad Cymru rwy'n rhoi fy nymuniadau gorau i weinyddiaeth newydd y cynulliad.

"Mae datganoli wedi ei adfer yng Ngogledd Iwerddon wrth i ddau draddodiad gwleidyddol gwahanol ddod at ei gilydd, gan rannu'r un nod o wasanaethu pobl Gogledd Iwerddon.

"Yng Nghymru mae dwy blaid ‚ gwahanol draddodiadau yn dod at ei gilydd a rhannu rhaglen lywodraethu ac ymrwymiad i wella bywydau pobl ym mhob rhan o Gymru.

"Gwn y bydd y cyngor hwn yn ein cefnogi ni wrth i ni fwrw ymlaen ‚'r gwaith."
HEFYD
Ieuan Wyn Jones: 'Hanesyddol'
11 Gorff 07 |  Newyddion
Clymblaid: Y camau nesa?
08 Gorff 07 |  Newyddion
'Ie' i lywodraeth glymblaid
08 Gorff 07 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^