BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Llun, 16 Gorffennaf 2007, 17:17 GMT 18:17 UK
Shambo: Mynachod yn ennill apÍl
Shambo
Mae Shambo yn Nheml Skanda Vale yn Sir Gaerfyrddin

Yn yr Uchel Lys yng Nghaerdydd mae barnwr wedi dileu gorchymyn Llywodraeth y Cynulliad i ddifa'r bustach "sanctaidd" Shambo.

Mae Llywodraeth y Cynulliad yn apelio a rhaid iddyn nhw dalu costau'r achos.

Roedd swyddogion amaeth am ei ddifa oherwydd pryder ei fod yn diodde o'r dici‚u.

Ond roedd mynachod teml aml-ffydd ger Llanpumsaint, Sir Gaerfyrddin, wedi apelio yn erbyn penderfyniad Llywodraeth y Cynulliad.

Honnodd cyfreithwyr y mynachod y byddai'r difa yn groes i'r Confensiwn Hawliau Dynol.

Dywedodd Llywodraeth y Cynulliad fod rhaid ei ddifa er mwyn gwarchod iechyd y cyhoedd ac anifeiliaid eraill.

Difa

"Yr hyn y mae'r ddedfryd yn ei wneud yw nodi bod y penderfyniadau ar Fai 3 a Gorffennaf 3 i ladd yr anifail yn anghyfreithlon," meddai'r Barnwr Gary Hickinbottom,

Mae'r barnwr wedi cyfiawnhau ein safbwynt ni ers y dechrau
Y Brawd Alex, Mynach o Skanda Vale

Roedd profion ar Shambo wedi dangos iddo fod mewn cysylltiad ‚'r dici‚u.

Ond mae'r mynachod o gymuned Skanda Vale wedi dweud nad oes prawf pendant fod y bustach yn diodde o'r clefyd dim ond prawf ei fod wedi bod mewn cysylltiad ‚'r clefyd.

Ar Orffennaf 3 penderfynodd Gweinidog Datblygu Gwledig Cymru, Jane Davidson, y dylid difa Shambo.

Mae'r mynachod wedi dweud y byddai difa Shambo yn sarhad ar eu cred.

Tu allan i'r llys dywedodd y Brawd Alex fod y gymuned yn "falch iawn" o'r dyfarniad.

"Mae'r barnwr wedi cyfiawnhau ein safbwynt ni ers y dechrau.

"Mynachod y'n ni ... rhaid i bobl ystyried yn fwy difrifol ba mor werthfawr yw bywyd."

'Gwarchod pawb'

Mewn datganiad dywedodd Llywodraeth y Cynulliad eu bod yn siomedig.

"Ein bwriad ni a'n cyfrifoldeb ni o hyd yw gwarchod y cyhoedd ac iechyd anifeiliaid," meddai'r llefarydd.

"Mae 'na bryderon iechyd difrifol i'r cyhoedd - ac i anifeiliaid - sydd angen cael eu datrys ar fyrder."

Dywedodd undebau amaethyddol y dylid trin y bustach fel unrhyw anifail arall a'i ddifa.

Mae Undeb Amaethwyr Cymru ac Undeb Cenedlaethol y Ffermwyr wedi beirniadu'r dyfarniad a dweud y gallai'r clefyd gael ei ledu ar Űl cyfnod rheoli.

"Oherwydd y dyfarniad hwn gallwn ni fynd yn Űl 70 mlynedd," meddai llefarydd ar ran Undeb Amaethwyr Cymru.

"Mae'r penderfyniad hwn yn achub bywyd un anifail ond ar gost colli cannoedd os nad miloedd o rai eraill," meddai Llywydd NFU Cymru, Dai Davies.
HEFYD
Ymdrech olaf i achub Shambo
29 Meh 07 |  Newyddion
Difa Shambo'n 'debygol'
26 Meh 07 |  Newyddion
Tair plaid: 'Rhaid difa Shambo'
08 Meh 07 |  Newyddion
Ymweld ‚'r 'tarw sanctaidd'
11 Mai 07 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^