BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Iau, 12 Gorffennaf 2007, 18:38 GMT 19:38 UK
Profion dici‚u ar ben
Ysgol Iau Gorseinon
Cafodd 257 o ddusgyblion brofion am y dici‚u

Mae'r achosion o'r dici‚u mewn ysgol yn Abertawe ar ben.

Dywedodd Gwasanaeth Iechyd Cyhoeddus Cenedlaethol Cymru bod y pryder ar ben.

Cafodd 257 o ddisgyblion ysgol feithrin, iau a chynradd Gorseinon eu profi ar Űl i athrawes yn yr ysgol a thri o'i phlant brofi'n bositif i'r afiechyd.

Ar Űl y profion pellach does 'na ddim un achos arall wedi cael ei ganfod.

Roedd pedwar o blant y feithrinfa a thri disgybl arall wedi dod i gysylltiad ‚'r haint.

Lledu

Dywedodd Dr Sara Hayes, Ymgynghorydd mewn Rheoli Clefydau Heintus y Gwasanaeth Iechyd, bod pob plentyn oedd wedi eu heintio wedi eu cysylltu gyda'r un oedolyn.

"Roedd yr aelod o staff wedi cael ei heintio yn ddifrifol.

"Does 'na ddim tystiolaeth bod yr haint yn lledu o ddisgybl i ddisgybl yn yr ysgol.

"Wnaethon ni ddim canfod achos yn yr ysgol iau na chynradd."

Cafodd disgyblion a staff yr ysgol gynnig y profion ar Űl iddi ddod yn amlwg bod athrawes yn yr ysgol a'i thri phlentyn yn diodde.

Mae hi'n gwella erbyn hyn.
HEFYD
Profion dici‚u: Tri'n bositif
14 Mai 07 |  Newyddion
Profion TB: Canlyniadau positif
12 Mai 07 |  Newyddion
Profion am y dici‚u mewn ysgol
09 Mai 07 |  Newyddion
Ysgol: Cynnig prawf dici‚u
01 Mai 07 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^