BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 19 Mehefin 2007, 08:12 GMT 09:12 UK
Gwahoddiad i Brifwyl 2013
Pafiliwn yr Eisteddfod
Mae pobl Sir Ddinbych yn awyddus i wahodd y brifwyl yno yn 2013

Chwe wythnos cyn yr Eisteddfod Genedlaethol eleni ac mae Sir y Fflint yn brysur yn paratoi.

Ac yn y sir drws nesa, Sir Ddinbych, mae 'na obaith o allu cynnal y brifwyl yno yn 2013.

Cafodd yr Eisteddfod ei chynnal yn Ninbych yn 2001, yng nghanol yr argyfwng clwy'r traed a genau.

Roedd nifer wedi amau'r bwriad i barhau gyda'r ŵyl a'r bwriad yn 2013 fydd defnyddio'r un safle ar gyrion y dre.

Fe wnaeth yr Eisteddfod yn 2001 lwyddo yn ddiwylliannol os nad yn ariannol ac mae'r dref yn dal i fod yn weithgar.

"Dechrau 2005 roedd amryw o drigolion y dre wedi gofyn i ni fysa'r cyngor tre yn ystyried gwahodd yr Eisteddfod yn l i'r fro," meddai'r cynghorydd tref, Raymond Bartley.

Trafod lleoliadau

"Roedd rhai yn bryderus ei fod yn rhy agos at 2001 ond fe wnaeth y cyngor benderfynu yn unfrydol i wahodd yr Eisteddfod yma yn 2011 neu 2013.

"Roedd Eisteddfod 2001, ar wahn i'r clwy traed a genau, wedi bod yn un llwyddiannus."

Mae swyddogion yr Eisteddfod yn trin y gwahoddiad o dan drefn ddaeth i rym wedi cytundeb gydag awdurdodau lleol Cymru sy'n rhoi mwy o sicrwydd ariannol i'r brifwyl yn flynyddol.

"Rydan ni'n trafod efo Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a Bwrdd yr Iaith i ddewis lleoliadau ar gyfer yr Eisteddfod rhwng 2010 a 2015," meddai Cyfarwyddwr yr Eisteddfod, Elfed Roberts.

"Fe wahoddwyd pob un awdurdod lleol i ddangos os oedd ganddyn nhw ddiddordeb mewn gwahodd yr Eisteddfod yn ystod y blynyddoedd yna ac fe gafwyd ymateb reit dda.

"Rwan fyddwn ni'n llunio rhestr o le all yr Eisteddfod fynd ond dim ond cychwyn y daith ydi hyn, mae 'na lawer iawn o waith i'w wneud eto."

Awch yn parhau

Bydd disgwyl i'r chwe awdurdod lleol sydd eisiau cynnal y Brifwyl rhwng 2010 a 2015 gadarnhau bod 'na leoliadau addas a digon o gefnogaeth yn lleol.

Fe fydd rhaid i fwrdd rheoli a Chyngor yr Eisteddfod roi sl bendith ymhob achos cyn unrhyw gyhoeddiad swyddogol.

Ond mae cais cyffiniau Dinbych gam yn nes a'r syniad yn cael croeso.

"Tydi'r awch ddim wedi peidio bod i'r graddau bod 'na frwdfrydedd mawr yn y dyffryn yn gyffredinol ac yn y dref ei hun a hwnnw wedi bod o ran diwylliant ar hyd y blynyddoedd," meddai Cadeirydd Pwyllgor Gwaith Prifwyl 2001, Eifion Lloyd Jones.

"Dyna pam efallai bod yr Ŵyl Gerdd Dant yn dod yma'r flwyddyn nesa.

"Unwaith y bydd honno wedi mynd heibio gallwn droi ein golygon at Eisteddfod Genedlaethol yng nghyffiniau Dinbych yn 2013."
CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^