BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Sadwrn, 16 Mehefin 2007, 14:04 GMT 15:04 UK
Cyhoeddi Prifwyl Caerdydd 2008
Seremoni'r Cyhoeddi
Cafodd y seremoni ei chynnal yn Athrofa Prifysgol Caerdydd oherwydd tywydd gwael

Mae Seremoni Gyhoeddi Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2008 wedi cael ei chynnal yn y brifddinas.

Oherwydd tywydd gwael bu'n rhaid canslo'r orymdaith oedd i fod i fynd drwy'r ddinas at Gylch yr Orsedd yng ngerddi'r Castell.

Ond fe gafodd y seremoni ei chynnal ar gampws Athrofa Caerdydd yng Nghyncoed amser cinio ddydd Sadwrn.

Dywedodd Elfed Roberts, Prif Weithredwr yr Eisteddfod, bod rhaid gwneud penderfyniad cynnar i ohirio'r orymdaith, er bod yr haul wedi dod i dywynnu ar y brifddinas erbyn amser cinio.

"Roeddan ni'n siomedig o beidio cynnal y seremoni allan, fe fyddai wedi bod yn braf gorymdeithio drwy ddinas Caerdydd ond ar ddiwedd y dydd allwn ni wneud dim byd am y tywydd.

"Pan wnaethon ni'r penderfyniad toc wedi 9 roedd hi'n tywallt y glaw ac fe gafodd y penderfyniad iawn ei wneud."

Fe fydd yn fraint i mi y flwyddyn nesaf i goroni Dic Yr Hendre yn Archdderwydd
Yr Archdderwydd Selwyn Iolen

Yn ymuno gyda Gorsedd y Beirdd ar gyfer y seremoni yr oedd cynrychiolwyr o wahanol fudiadau a sefydliadau'r ardal.

Roedd cynulleidfa o 500 o bobl yn bresennol i wylio'r seremoni yn yr athrofa a chael bod yn dyst i'r cyhoeddi.

Yn ystod y seremoni dywedodd Yr Archdderwydd Selwyn Iolen mai dim ond pum gwaith o'r blaen y bu'r brifwyl yng Nghaerdydd.

Fe gyhoeddwyd yn swyddogol mai yng Nghaerdydd, yn ystod wythnos gyntaf Awst 2008, y bydd y brifwyl yn cael ei chynnal ar l ymweliad Sir y Fflint eleni.

Cafodd copi cyntaf o Restr Testunau Eisteddfod Caerdydd 2008 ei chyflwyno gan Huw Llywelyn Davies, Cadeirydd y Pwyllgor Gwaith, i'r Archdderwydd.

'Yn fud'

Dywedodd wrth gyhoeddi'r copi ei fod yn ymddiheuro am y tywydd ond yn sicrhau "y bydd yna heulwen" yng Nghaerdydd y flwyddyn nesaf.

Yn ystod ei anerchiad rhoddodd yr Archdderwydd gic i'w arwyr ar y maes pl-droed a rhai o'i gyfeillion yn yr Orsedd.

Dangosodd gerdyn coch i chwaraewyr pl-droed Cymru am "sefyll yn fud fel pyst" pan fo'r anthem genedlaethol yn cael ei chanu cyn gemau rhyngwladol.

Selwyn Iolen a Dic Yr Hendre
Selwyn Iolen yr Archdderwydd gyda Dic Yr Hendre, yr Archdderwydd nesaf

"Onid ydi o'n hen bryd i'r bechgyn a anrhydeddir drwy gael y fraint o wisgo'r crys coch ddysgu geiriau ein hanthem genedlaethol ni a'i chanu gyda balchder."

Ac fe feirniadodd yr aelodau hynny o'r Orsedd a Chyngor yr Eisteddfod sydd ddim yn cefnogi'r 106 o eisteddfodau bychain ar hyd a lled Cymru.

Ond roedd yn llawenhau bod olynydd iddo wedi cael ei ddewis, a hynny yn unfrydol.

"Un enw a ddaeth i law, Y Prifardd Dic Jones - Dic Yr Hendre.

"Fe fydd yn fraint i mi, yn Seremoni Cyhoeddi Eisteddfod 2009 y flwyddyn nesaf yn Y Bala, i'w goroni'n Archdderwydd," ychwanegodd Selwyn Iolen.

Yn l traddodiad rhaid cyhoeddi'r bwriad i gynnal yr Eisteddfod mewn bro benodol o leiaf flwyddyn a diwrnod cyn y digwyddiad.

Mae 'na 16 mis i fynd cyn i'r Eisteddfod gael ei chynnal ar Gaeau Pontcanna yng Nghaerdydd ac roedd y seremoni ddydd Sadwrn yn rhoi cychwyn ar gam olaf y paratoi.

Anerchiad llawn Selwyn Iolen
O'R MAES

O'R ARCHIF

YR ORSEDD

CEFNDIR

GWEFAN


HEFYD
Lluniau: Cyhoeddi Prifwyl 2008
16 Meh 07 |  photo galleries

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^