BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mercher, 13 Mehefin 2007, 07:08 GMT 08:08 UK
Dwy blaid: 'Bargen hanesyddol'
Y Senedd
Fe fydd trafodaethau i lunio clymblaid yn ailddechrau

Mae trafodaethau wedi dechrau ddydd Mercher allai arwain at ffurfio llywodraeth glymblaid lawn rhwng y Blaid Lafur a Phlaid Cymru.

Fe gafodd y trafodaethau eu cefnogi'n unfrydol gan Aelodau Cynulliad Plaid Cymru mewn cyfarfod nos Fawrth.

Ond cytunon nhw y dylai trafodaethau barhau allai arwain at glymblaid bosib gyda'r Ceidwadwyr a'r Democratiaid Rhyddfrydol.

"Mae angen llywodraeth sefydlog erbyn yr haf, er lles pobl Cymru," meddai arweinydd Plaid Cymru, Ieuan Wyn Jones.

"Mae'r syniad bod Llafur yn parhau i lywodraethu mewn lleiafrif tan yr hydref wedi mynd ac mae'n weddol amlwg y bydd Plaid Cymru yn rhan o hynny," meddai Golygydd Materion Cymreig BBC Cymru, Vaughan Roderick.

Ar ôl y cyfarfod nos Fawrth dywedodd Ieuan Wyn Jones: "Beth mae'r grŵp wedi ei benderfynu ydi hyn, bod y ddogfen yr ydan ni wedi cytuno efo'r pleidiau eraill yn aros.

'Swmpus'

"Mae hi'n ddogfen swmpus iawn ar gyfer llywodraethu Cymru efo llywodraeth sy'n cael ei harwain gan y Blaid.

"Ac mae'r Blaid Lafur wedi gofyn i ni ystyried rhai pethau yn ychwanegol i'r ddogfen yr oedden ni wedi ei chael ganddyn nhw - mae hyn yn cynnwys clymblaid lawn - ac er tegwch i bawb, gan gynnwys pobl Cymru, rhaid i ni ystyried hyn.

"Rhaid yn y diwedd gael penderfyniad er lles pobl Cymru," meddai.

Fe fydd grŵp ACau Plaid Cymru yn cyfarfod yn Aberystwyth ddydd Sadwrn i drafod y camau nesaf.

Ieuan Wyn Jones
Arweinydd Plaid Cymru yn barod i drafod gyda'r holl bleidiau

Yna bydd cyfarfod o'r pwyllgor gwaith. Fe fydd y Cyngor Cenedlaethol yna yn cyfarfod ddechrau mis Gorffennaf.

Dywedodd Vaughan Roderick fod fod y Blaid Lafur wedi sylweddoli mai hwn oedd eu cyfle ola i aros mewn llywodraeth yng Nghymru.

Ond dywedodd fod Plaid Cymru yn wynebu dewis anodd.

"... os ydi hi'n bosib llunio cytundeb gyda Llafur, mae'n rhoi sicrwydd o refferendwm ar bwerau llawn. Dyw'r enfys ddim yn gallu cynnig hyn.

"A hefyd fe fydd cefnogaeth y Blaid Lafur mewn refferendwm yn hollbwysig i'r canlyniad.

'Ddim yn hawdd'

"Ar y llaw arall y wobr i Ieuan Wyn Jones ydi bod yn brif weinidog a dyw hwn ddim yn ddewis hawdd."

Mewn ymateb i drafodaethau Plaid Cymru nos Fawrth dywedodd llefarydd ar ran y Blaid Lafur y byddai'r Prif Weinidog mewn cysylltiad ag Ieuan Wyn Jones i drafod agenda.

"Fe fydd yn trafod timau ar gyfer y trafodaethau ac yn gosod amserlen."
HEFYD
Cynulliad: Llafur i lywodraethu?
24 Mai 07 |  Newyddion
Trafodaethau munud ola
22 Mai 07 |  Newyddion
Closio ond enfys ar y gorwel
13 Meh 07 |  Newyddion


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^