BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Llun, 11 Mehefin 2007, 11:56 GMT 12:56 UK
Clwb pl-droed yn dathlu 60
Cymeriadau Wali Tomos a Mr Picton o C'Mon Midffld
Mei Jones (chwith) yn y gyfres gomedi

Mae Clwb Pl-droed Pontrhydfendigaid wedi dathlu ei ben-blwydd yn 60 oed.

Roedd dydd Sadwrn yn golygu aduniad i chwaraewyr o bell ac agos.

Fe gafodd cofeb arbennig ei dadorchuddio i gofio noddwr cynta'r clwb, Guy Morgan.

Y siaradwr gwadd oedd yr Athro Hywel Teifi Edwards oedd yn chwarae i Aberarth yn erbyn Y Bont flynyddoedd mawr yn l.

Pan gafodd y clwb ei sefydlu yn 1947 roedd rhai o'r chwaraewyr yn fyfyrwyr yng Ngholeg Sant Ioan, coleg eglwysig yn Ystrad Meurig,

Comedi

Mae rhai'n credu y cafodd y gyfres gomedi C'mon Midffild ei seilio ar y clwb am fod yr awdur Mei Jones a'r actor Bryn Fn yn chwarae i'r clwb yn eu dyddiau coleg yn Aberystwyth.

Y sgowt oedd yn gyfrifol am ddenu myfyrwyr Aber, gan gynnwys Robin Ifans, Graham Pritchard ac Arthur Emyr, i'r clwb oedd Lloyd Thomas.

Un fu'n chwarae i'r tm yw Glyndwr Hughes, 27 oed, sy'n hanu o Bontrhydfendigaid.

"Rwy'n byw mewn pentref bach tu fas i'r Bont ac i Bont y bydda i'n mynd mas am beint bach.

"Wedi ymuno 'r clwb yn grwtyn bach, ro'n i yma am ddigon agos i 10 mlynedd felly mae'r clwb yn agos iawn at 'y nghalon."

Dywedodd fod nifer o gymeriadau C'mon Midffld yn debyg iawn i "rai o gymeriadau'r Bont o'r gorffennol".

Roedd oes aur Y Bont, medd rhai, yn ystod y 1970au am fod Wil Lloyd a David "Dias" Williams yn chwarae i'r clwb. Sgoriodd "Dias" fwy na 1,000 o goliau pan oedd yn chwarae i'r Bont, Aber a Llanidloes.

Mwy ar Newyddion, 7.30pm, nos Lun, Mehefin 11
CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^