BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Gwener, 8 Mehefin 2007, 14:39 GMT 15:39 UK
Tair plaid: 'Rhaid difa Shambo'
Shambo
Mae Shambo yn byw yn Nheml Skanda Vale yn Sir Gaerfyrddin

Mae'r tair gwrthblaid yn y Cynulliad wedi galw am ddifa "bustach sanctaidd" sy'n diodde o'r dici‚u.

Mae'r Ceidwadwyr, y Democratiaid Rhyddfrydol a Phlaid Cymru yn dweud y dylid difa Shambo, sy'n byw yn Nheml Skanda Vale yn Llanpumsaint, Sir Gaerfyrddin.

Mae Shambo wedi profi'n bositif i'r dici‚u ond mae mynachod Teml Skanda Vale am ei gadw'n fyw.

Dywedodd Llywodraeth y Cynulliad nad "oes 'na amserlen" ar gyfer y difa.

Cafodd rhybudd ei gyhoeddi ar yr anifail 6 oed fis yn Űl, yn fuan wedi iddo gael ei brofi mewn archwiliad arferol.

Deiseb

Ond mae'r mynachod yn mynnu y byddai difa Shambo yn sarhad ar eu cred.

Maen nhw'n ymgyrchu i achub yr anifail.

Mae deiseb ar y we wedi denu dros 15,000 o enwau ac mae modd gwylio Shambo drwy gyswllt fideo.

Mae gwyddoniaeth yn dweud bod angen difa'r anifail
Graham Brooks

Dywed gofalwyr yr anifail nad oes 'na sicrwydd bod Shambo yn cario'r afiechyd a petai yn datblygu y gallai gael "triniaeth a chael adferiad".

"Allwn ni ddim caniatŠu difa Shambo mwy na allwn ni ganiatŠu lladd bod dynol," meddai'r wefan.

Ond dywedodd Graham Brooks o Gymdeithas Milfeddygon Gwartheg Prydain, bod Shambo yn risg o ledu'r afiechyd.

Yn Űl Mr Brooks mae'r posibilrwydd o ledu'r afiechyd yn cynyddu po hira mae Shambo yn byw.

Oherwydd bod Shambo yn dod i gysylltiad gyda phobl yn gyson mae 'na fygythiad o basio'r afiechyd.

Llywodraeth y Cynulliad sydd ‚'r gair olaf ar ddifa'r anifail ond maen nhw'n dweud bod hyn "yn gyffredin mewn gwledydd eraill er mwyn iechyd y cyhoedd ac iechyd anifeiliaid eraill".

Ychwanegodd y llefarydd eu bod yn "parhau i asesu'r sefyllfa" ac nad oes "amserlen ar gyfer y difa" er bod y rhybudd yn parhau mewn grym.
HEFYD
Ymweld ‚'r 'tarw sanctaidd'
11 Mai 07 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^