BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Gwener, 8 Mehefin 2007, 10:43 GMT 11:43 UK
Profiadau un o filwyr Syr Galahad
Maldwyn Jones
Doedd Maldwyn Jones ddim wedi trafod ei brofiadau

Un o'r milwyr oedd ar long Syr Galahad 25 mlynedd yn l oedd Maldwyn Jones o'r Felinheli.

Cafodd y llong ei bomio gan awyrennau'r Ariannin ar Fehefin 8 1982 yn ystod Rhyfel y Falklands.

Er bod Mr Jones wedi llwyddo i ddianc, chafodd o ddim help seiciatryddol gan y fyddin i ymdopi 'i emosiynau.

"Pan 'da chi'n dal yn y baracs neu ar ynysoedd o'ddach chi'n dal efo'ch mts ond unwaith 'da chi'n cael eich tynnu allan o'r sefylla yna, 'da chi ar ben eich hun.

"Wedyn mae rhywun yn dechrau hel meddyliau.

"Pan o'n i adra o'n i'n methu cysgu, yn yfed yn galed drwy'r dydd bob dydd, yn crio ac yn breuddwydio.

"Adeg yna mae o'n y'ch hitio chi."

Disgrifiodd y diwrnod fel un braf, awyr las ond diwrnod oer.

"Roeddwn i'n eistedd yn siarad gyda'r milwyr pan oedd 'na deimlad bod rhywbeth wedi digwydd," dywedodd.

Wedi newid

"Fe wnaeth tu fewn y llong oleuo'n wyn i gyd ac yna'r gwres yn dod dros ein pen.

"Dwi ddim yn cofio clywed y swn ond wedyn roedd yr hogia yn sgrechian mewn poen.

"Roeddwn i'n weddol saff lle'r oeddwn i ac roeddwn i'n helpu efo cymorth cynta ond roedd yr hogia wedi llosgi'n ofnadwy."

Syr Galahad
Cafodd degau o filwyr eu lladd yn yr ymosodiad

Dywedodd nad oedd pobl nad oedd wedi profi'r un peth yn gallu deall.

Ychwanegodd nad oedd wedi siarad am y peth gyda'i deulu.

"Tua dwy flynedd yn l nes i siarad ar Taro'r Post, 'nath Mam a'm Chwaer glywed y rhaglen a pryd hynny gafon nhw glywed be oeddwn i 'di mynd drwyddo," meddai'r cyn-filwr fu'n gwasanaethu am 18 mlynedd, saith mlynedd cyn mynd i'r Falklands.

"Dwi erioed wedi trafod y peth efo'r teulu. Nathon nhw adael llonnydd i fi, er yn gwybod do ni ddim yr un person.

"Dwi wedi newid ond ddim mor ddrwg rhai."

Cefnogaeth

Eglurodd ei fod wedi edrych ar l ei hun a chario mlaen.

Erbyn hyn mae'n gweithio gyda'r heddlu ac yno y sylweddolodd ei fod yn diodde o drawma l-rhyfel.

"Dwy flynedd ar l ymuno gyda'r heddlu es i ar gwrs i gynnig cyngor i bobl.

"Roeddwn yn meddwl bod y profiadau oedd gen i yn gallu bod o help i hogia eraill.

"Ond yn ystod rhan o'r cwrs, wrth weld lluniau tn yn Bradford, ges i l-fflach difrifol.

"Fe wnes i dorri fy nghalon a cyn hynny doeddwn i ddim yn gwybod mod i'n diodde."

Dywedodd bod yr heddlu wedi bod yn dda ond mae effaith y rhyfel yno o hyd.

Bydd cyfweliad Maldwyn Jones ar Newyddion nos Wener am 7.30pm ar S4C.
HEFYD
Cofio milwyr Syr Galahad
08 Meh 07 |  Newyddion
'Dim gofal' i gyn-filwyr Falklands
04 Meh 07 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^