BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Llun, 4 Mehefin 2007, 12:19 GMT 13:19 UK
'Dim gofal' i gyn-filwyr Falklands
Milwyr yn ystod Rhyfel y Falkland
Milwyr yn cyrraedd y lan ar l i'r Syr Galahad gael ei bomio

Mae cyn-filwyr Rhyfel y Falklands sy'n dal i ddiodde yn honni nad ydyn nhw'n cael y gofal angenrheidiol i ailadeiladu eu bywydau.

Bu rhaglen materion cyfoes Radio Wales, Eye on Wales, yn siarad chyn-filwyr sy'n diodde problemau o hyd.

Roedd cannoedd o filwyr o Gymru yn y rhyfel a rhai ar long y Syr Galahad gafodd ei bomio.

Dywedodd Llywodraeth y Cynulliad y bydden nhw'n ystyried cyfarfod i drafod cynlluniau ar gyfer canolfan driniaeth.

Mae'n 25 mlynedd ers y rhyfel y mis hwn.

Wrth i gyn-filwyr baratoi i goff'r rhyfel mae elusen Combat Stress, yr unig fudiad sy'n cynnig gofal arbenigol i gyn-filwyr, yn ystyried agor canolfan newydd yng Nghymru.

Mwy o achosion

Ers i ysbytai milwrol gau ym Mhrydain mae'r elusen wedi cynnig gofal a help i gannoedd o gyn-filwyr sy'n diodde o iselder, alcoholiaeth, problemau cyffuriau a thrawma l-rhyfel.

Mae gan yr elusen dair canolfan a chyfanswm o 90 gwely - yn Sir Amwythig, Surrey ac yn Ayr yn Yr Alban.

Un ganolfan ar gyfer trin pobl sy'n diodde o drawma l-rhyfel sydd yng Nghymru, yn rhoi gofal i gyn-filwyr o Gaerdydd a Bro Morgannwg.

Syr Galahad
Cafodd 48 o gyn filwyr y Gwarchodlu Cymreig eu lladd ar Syr Galahad

"Wyth mlynedd yn l fe gawson ni 300 o achosion newydd, ond y llynedd roedd 965 achos ac mae'n edrych yn debyg y bydd mwy eleni," meddai'r Comodor Toby Elliott, prif weithredwr Combat Stress.

Weithiau, meddai, roedd rhywun yn sylweddoli fod angen help arno ar l "sawl blwyddyn".

Honnodd nad oedd y gwasanaeth iechyd yn gallu deall yn llawn yr hyn oedd ei angen.

Un sydd wedi elwa ar ofal Combat Stress ydi Chris Duggan.

"Mae'r cyfleusterau a'r driniaeth yn arbennig," meddai'r dyn o Abertawe.

"Ond y prif beth ydi eich bod yn gwybod bod pobl yna sydd wedi gwasanaethu, phroblemau seicolegol."

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth y Cynulliad y bydden nhw'n ystyried unrhyw gais oddi wrth yr elusen i drafod cynlluniau ar gyfer canolfan yng Nghymru.

Eye on Wales, BBC Radio Wales, nos Lun, Mehefin 4, am 6.30pm.
CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^