BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Llun, 4 Mehefin 2007, 12:41 GMT 13:41 UK
Steddfod Urdd 'yn llwyddiant'
Maes Eisteddfod yr Urdd Sir Gār 2007
Aeth miloedd o bobl i'r Maes

Mae trefnwyr Eisteddfod yr Urdd yn Sir Gār wedi dweud eu bod yn falch iawn fod yr wythnos yn llwyddiannus.

Cafodd yr Eisteddfod ei chynnal ar faes Nant-y-ci, maes Sioe'r Tair Sir, ger Caerfyrddin.

Er ei bod hi'n costio £1.7 miliwn i'w llwyfannu, yr amcangyfri yw bod hwb o £6.7 miliwn yn yr economi leol.

Roedd 400 o gystadlaethau, 150 o stondinau parhaol, 30 o stondinau symudol a 300 o garafanau.

"Mae'r pafiliwn wedi bod dan ei sang yr wythnos hon ac mae awyrgylch fendigedig wedi bod ar y Maes," meddai Tom Defis, cadeirydd y Pwyllgor Gwaith.

"Ac mae'r Arddangosfa Gelf, Dylunio a Thechnoleg wedi bod yn brysur tu hwnt ... ar nodyn personol, dwi'n falch iawn bod y Gadair wedi cael cartref yng nghysgod yr hen dderwen yng Nghaerfyrddin.

"Hoffwn i ddiolch o galon i'r holl wirfoddolwyr sydd wedi gweithio mor galed yn codi arian ac yn paratoi ar gyfer yr wythnos gofiadwy."

.. mae'r ffaith ein bod ni wedi cael Eisteddfod tu hwnt i'r holl ddisgwyliadau yn gwneud yr holl waith caled yn werth ei wneud
Tudur Dylan Jones

Roedd y gronfa leol wedi pasio'r nod ariannol cyn yr wythnos.

Aeth miloedd i'r Eisteddfod er mwyn mwynhau'r perfformiadau a'r atyniadau.

Roedd tagfeydd traffig ddechrau'r wythnos yn golygu oedi a pheth anghyfleustra i ymwelwyr.

Dywedodd Tudur Dylan Jones, Cadeirydd Bwrdd yr Eisteddfod a'r Celfyddydau, fod yr Eisteddfod yn arbennig.

"Mae'r edrych ymlaen at yr Eisteddfod eleni wedi bod yn enfawr a phawb, wrth reswm, yn gobeithio y byddai Steddfod Sir Gār yn Eisteddfod dda.

"Ac mae'r ffaith ein bod ni wedi cael Eisteddfod tu hwnt i'r holl ddisgwyliadau yn gwneud yr holl waith caled yn werth ei wneud."

Bws coninio
Roedd 'na gystadlaethau coginio ar y Maes eleni

Bu teilyngdod ym mhob un o'r Prif Seremonļau a'r Goron a'r Gadair yn cael eu hennill gan gystadleuwyr lleol, Hywel Griffiths a Rhiannon Marks.

Nid yn unig y cystadlaethau arferol, dawnsio gwerin, llefaru, canu a cherddorol gafwyd eleni. Roedd 'na gystadlaethau coginio ar y Maes a'r rhain yn cael eu cynnal ar Fws Coginio Llywodraeth y Cynulliad.

Yn ystod yr wythnos bu Gwersyll yr Urdd yn Llangrannog yn dathlu 75 oed.

Fe gyhoeddwyd mai Huw Antur Edwards o Lanuwchllyn gafodd ei benodi'n Gyfarwyddwr Gwersyll yr Urdd yng Nglan-llyn.

Bu cyngherddau llwyddiannus yn ystod yr wythnos ac roedd y pafiliwn yn llawn ar y nos Sadwrn gyntaf ar gyfer y sioe agoriadol Llyfr Du.

Hoffwn i ddiolch o galon i'r holl wirfoddolwyr sydd wedi gweithio mor galed yn codi arian ac yn paratoi ar gyfer yr wythnos gofiadwy
Tom Defis

Bu'n rhaid llwyfannu perfformiad arall o'r sioe uwchradd, Dagrau'r Coed, oherwydd galw am docynnau ac roedd cynulleidfa lawn yn gwylio'r sioe gynradd, O Bren Braf.

Fe fydd Aled Siōn yn Gyfarwyddwr yr Eisteddfod a'r Celfyddydau am fod Siān Eirian yn gweithio gydag S4C.

Fe fydd Eisteddfod yr Urdd y flwyddyn nesa ym Mae Penrhyn ger Llandudno.

Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^