BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Llun, 4 Mehefin 2007, 07:22 GMT 08:22 UK
Beirniadu pwerau'r cynulliad
Y Senedd
Fe fydd y trydydd tymor yn cychwyn yn swyddogol ddydd Mawrth

Beirniadu pwerau deddfu newydd y Cynulliad Cenedlaethol y mae Archesgob Cymru.

Fe ddaw'r pwerau newydd i rym yn y trydydd cynulliad ddydd Mawrth.

Dywedodd y Dr Barry Morgan fod y drefn newydd "yn gymhleth a dryslyd" ac nad oedd yn mynd yn ddigon pell.

Fe fydd y Frenhines yn agor tymor newydd Y Senedd ym Mae Caerdydd ddydd Mawrth.

Dywedodd Llywodraeth y Cynulliad fod gan yr Archesgob yr hawl i leisio ei farn am Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006.

Mae'r ACau wedi cael pwerau newydd ers y cynulliad diwethaf i lunio deddfau fydd yn effeithio ar Gymru.

Ac mae'r ddeddf yn caniatŠu pwerau deddfu llawn ond dim ond ar Űl refferendwm.

Dryslyd

Dywedodd y Dr Morgan y dylai'r cynulliad gael pŵer deddfu sylfaenol mewn meysydd fel addysg ac iechyd.

Roedd y drefn yn ddryslyd, meddai, gan fod rhaid i'r cynulliad ofyn i Ysgrifennydd Cymru sy'n gofyn i Lywodraeth San Steffan gymeradwyo'r hawl i'r cynulliad basio'r ddeddf.

Archesgob Cymru Barry Morgan
Dr Morgan: Y drefn yn 'ddryslyd a chymhleth'

Dywedodd fod y broses yn israddol.

"Mae'n broses lafurus, hyd yn oed os yw llywodraethau Llundain a Chaerdydd yn dod o'r un blaid.

"Os nad ydyn nhw, gall y berthynas fod yn un gofidus ac fe fydd trefn lywodraethol Cymru'n diodde.

"Os yw Cymru, fel Yr Alban, yn ddigon aeddfed i gael ei chorff deddfu, yna fe ddylai gael y cyfrifoldeb i ddeddfu ei hun heb ganiat‚d Ysgrifennydd Cymru na San Steffan i wneud hynny."

Beirniadodd Lywodraeth y Cynulliad am beidio ‚ chyhoeddi canllaw fyddai'n egluro oblygiadau'r ddeddf newydd.

Dywedodd fod mudiad Cymru Yfory wedi cyhoeddi'r canllaw ei hunan ac yn gweithredu fel gwasanaeth cyhoeddus.

Mae llefarydd ar ran Llywodraeth y Cynulliad wedi dweud fod datganoli'n broses oedd yn esblygu.

"Mae'r ddeddf newydd yn cychwyn pennod newydd yn hanes datganoli Cymru fydd yn caniatŠu i'r Cynulliad Cenedlaethol basio deddfau a fydd wedi mynd yn flaenorol drwy Senedd y Deyrnas Unedig.

"Rydyn ni ar fin cychwyn defnyddio'r ddeddf ac fe fydd ymarferoldeb y pwerau yn dod yn amlwg wrth eu defnyddio.

"Ac rydyn ni wedi gweithio'n galed i godi ymwybyddiaeth am y modd y bydd hyn o fudd i bobl Cymru."

Dywedodd y llefarydd ei fod yn croesawu ymdrech Dr Morgan a Chymru Yfory i adeiladu ar y gwaith o godi'r ymwybyddiaeth.
HEFYD
Mesur Cymru'n troi'n ddeddf
25 Gorff 06 |  Newyddion
C & A: Deddf Llywodraeth Cymru
24 Gorff 06 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^