BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Gwener, 1 Mehefin 2007, 14:34 GMT 15:34 UK
Dwy Goron ar Faes yr Urdd
Geraint Roberts gyda Choron 1931 a'r replica gan Mari Thomas
Pennaeth Ysgol y Strade efo Coron 1931

Ar ddiwrnod y Coroni yn Eisteddfod yr Urdd Sir Gār nid un ond dwy Goron oedd ar y Maes.

Roedd Coron gyntaf erioed Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd i'w gweld, Coron Eisteddfod Abertawe 1931.

Cafodd y Goron yma ei gweld gan Mallt Anderson o Gaerdydd mewn siop ail-law yn Abertawe yn 2002.

Fe wnaeth ei phrynu cyn mynd ati i ymchwilio i'w hanes.

Cafodd y goron ei hennill gan Rhiannon Collins o'r Tymbl.

Roedd hi'n ddisgybl yn Ysgol Ramadeg y Merched, Llanelli.

Yn eironig, Rhiannon arall, Rhiannon Marks o Lanymddyfri, enillodd y Goron yn yr Eisteddfod eleni.

Roedd Ms Anderson yn awyddus i ddychwelyd y goron fach i ysgol yn Llanelli a gan nad ydi'r Ysgol Ramadeg yn bodoli bellach cynigiwyd y goron i'r unig ysgol uwchradd Gymraeg yn y dref, sef Ysgol Y Strade yn Hydref 2002.

'Dod yn ōl'

Roedd Ysgol Y Strade yn falch iawn o'r rhodd arbennig.

Gan nad oedd coron ar gael ar gyfer eisteddfodau blynyddol yr ysgol fe gomisiynwyd Mari Thomas, y gemydd o Lanelli, i lunio coron arian maint llawn gan efelychu coron fechan 1931.

Defnyddir y Goron hon bellach yn eisteddfodau'r ysgol.

Enillydd coron Ysgol Y Strade 2007 oedd Rhiannon Roberts - Rhiannon arall - a hi wnaeth gyfarch Rhiannon Marks, enillydd Coron yr Urdd yn y pafiliwn ddydd Gwener.

Addas hefyd mai testun y gystadleuaeth eleni yw Dod yn ōl.

Fe fu farw Rhiannon (Collins) Williams yn gynharach eleni yn Aberystwyth a hithau yn 94 mlwydd oed.

Mae Coron Eisteddfod Abertawe 1931 yn cael ei harddangos ar stondin Ysgol Y Strade.

Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^