BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Gwener, 1 Mehefin 2007, 19:40 GMT 20:40 UK
Owain yw cerddor yr Urdd
Owain Griffith Roberts
Owain Griffith Roberts enillodd Dlws y Cerddor

Owain Griffith Roberts o Fangor enillodd Dlws y Cerddor yn Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru Sir Gr 2007.

Beirniaid y gystadleuaeth oedd Dr Lyn Davies.

Y dasg oedd cyfansoddi darn, unai cylch o ganeuon; darn corawl a chyfeiliant yn addas i'w berfformio gan gr; darn ensemble neu ddarn i fand neu gerddorfa ieuenctid.

Yn wreiddiol o Benrhosgarnedd, Bangor, dechreuodd Owain ei yrfa gerddorol yn chwarae'r ewffoniwm ym mand pres Porthaethwy.

Yn Ysgol Uwchradd Tryfan, Bangor, cafodd lwyddiant fel unawdydd; yn fuddugol yn Eisteddfod yr Urdd Caerdydd a'r Fro ac yn Eisteddfod Genedlaethol Dinbych ar yr unawd pres.

Yn ogystal, bu'n Brif Ewffoniwm Band Pres Ieuenctid Cymru am ddwy flynedd.

Graddiodd mewn cerddoriaeth o Brifysgol Manceinion ac fe newidiodd o'r ewffoniwm i'r trombn a daeth yn brif drombonydd gerddorfa Symffonig Prifysgol Manceinion.

Mae wedi cyfansoddi ar gyfer nifer o ensemble, yn cynnwys pedwarawd y Lindsays, Prima Strings, a Tubalate ac mae'r un mor gartrefol yn ysgrifennu cerddoriaeth boblogaidd ac electronaidd.

Wedi graddio, cwblhaodd gwrs dysgu ym Mangor ac mae nawr yn dod i ddiwedd ei flwyddyn gyntaf o ddysgu cerdd yn Ysgol Syr Hugh Owen, Caernarfon.

Yn ail am y tlws yr oedd Angharad Elena Ellis, o Gerrigydrudion ac fe ddaeth Ieuan Wyn o Aelwyd yr Ynys, Mn, yn drydydd.

Meistres y Ddefod oedd Rhian Mair Lewis.

Cyflwynir Medal Grace Williams gan Ysgol Bro Myrddin ynghyd Gwobr Glynne Jones (600) gan Ymddiriedolaeth Pendyrys.

Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^