BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Iau, 31 Mai 2007, 19:34 GMT 20:34 UK
Anrhydeddu gwirfoddolwr gweithgar
Elonwy Davies
Elonwy Davies: 'Asgwrn cefn i fudiadau'

Elonwy Davies o Lanybydder sydd wedi ennill Tlws John a Ceridwen Hughes eleni.

Cafodd Mrs Davies yr anrhydedd ar lwyfan Eisteddfod yr Urdd Sir Gr nos Iau.

Mae'r tlws yn cael ei gyflwyno yn flynyddol i unigolyn sydd wedi gwneud cyfraniad sylweddol i ieuenctid Cymru

Dywedodd Efa Gruffudd Jones, Prif Weithredwr Urdd Gobaith Cymru, bod gwirfoddolwyr fel Mrs Davies yn "asgwrn cefn mudiadau gwirfoddol" a bod eu cyfraniad i'r gymuned yn amhrisiadwy.

Ganed Mrs Davies yn Llanybydder, Sir Gr, ac er iddi weithio am gyfnod o'i bywyd yn Llundain, daeth yn l i fro ei mebyd a chyfrannu i fywyd cymdeithasol a diwylliannol yr ardal.

Bu'n athrawes yn Ysgol Gynradd Llanybydder cyn ymddeol yn gynnar er mwyn gwneud gwaith gwirfoddol o bob math er mwyn helpu eraill ac mae'n parhau i wneud hyn hyd heddiw.

Mae'n gweithio'n ddygn gyda Mudiad Y Ffermwyr Ifanc a'r Urdd yn lleol, sirol ac yn genedlaethol.

'Amrhisadwy'

Mae'n chwarae rhan bwysig yng Nghapel Rhyd y Bont, Llanybydder; mae'n ddiacones, hi yw'r athrawes Ysgol Sul a'r organydd.

Hi hefyd ydi arweinydd Cr Lleisiau'r Werin a Chr Meibion Cwmann a'r Cylch ac mae'n athrawes biano.

Fe fydd hi'n hyfforddi unigolion a pharton i gystadlu yn Eisteddfodau'r Urdd a chystadlaethau'r Ffermwyr Ifanc bob blwyddyn.

Mae hi'n berson byrlymus a llawn hiwmor....uchel iawn ei pharch
Manon Richards, Cadeirydd Clwb Ffermwyr Ifanc Llanwenog

"Mae ei chyfraniad i waith Mudiad y Ffermwyr Ifanc, ac yn arbennig i Glwb Ffermwyr Ifanc Llanwenog, yn amhrisiadwy," meddai Manon Richards, Cadeirydd Clwb Ffermwyr Ifanc Llanwenog.

"Ers blynyddoedd lawer Elonwy yw hyfforddwraig gerddorol y Clwb.

"Mae hi'n berson byrlymus a llawn hiwmor, gwerthfawroga holl aelodau'r clwb ei brwdfrydedd, hynawsedd a'i hamynedd - mae yn uchel iawn ei pharch ac mae'n ffrind i bawb."

Person gweithgar

Yn ogystal 'r ffermwyr ifanc mae hi hefyd yn weithgar gyda'r Urdd.

Gan hyfforddi plant a phobl ifanc di-ri mae hi hefyd yn gyfeilydd swyddogol yr Eisteddfod Gylch ac mae Pwyllgor Cylch Llambed a Phwyllgor Rhanbarth Ceredigion yn gwerthfawrogi ei gwaith diwyd.

"Gwych yw gallu anrhydeddu person gweithgar sydd wedi cyfrannu i fywyd mwy nag un mudiad gwirfoddol yn enw'r diweddar John a Ceridwen Hughes," ychwanegodd Efa Gruffudd Jones.

Noddir y tlws yma yn flynyddol gan Gerallt a Dewi Hughes yn enw eu diweddar rieni gan mai ieuenctid a'u datblygiad oedd eu diddordeb mawr.

Bu'r ddau yn cyfrannu'n helaeth at weithgaredd plant a phobl ifanc drwy'r Urdd, MENCAP a mudiadau ieuenctid eraill.

Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^