BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 29 Mai 2007, 13:10 GMT 14:10 UK
Yr Urdd yn wyrddach na'r arfer
biniau ailgylchu
Bwriad y Brifwyl yw bod yn garedig i'r amgylchedd yn lleol

Fe fydd yr Eisteddfod yr Urdd eleni yn un gwyrdd.

Mae'r mudiad yn ceisio eu gorau i fod yn ŵyl cyfeillgar i'r amgylchedd.

Mae'r Eisteddfod yn cael ei gynnal ar Faes y Sioeau Unedig yn Nantyci, Caerfyrddin.

Fe fydd adnoddau ailgylchu ar gael ar gyfer y 100,000 o ymwelwyr, sy'n cynnwys dros 15,000 o gystadleuwyr.

Fe fydd cyfleusterau ailgylchu ar gael ar gyfer papur, cardfwrdd, plastic, caniau o amgylch y maes.

Gwneud gwahaniaeth

Cyngor Sir Caerfyrddin sydd wedi darparu'r gorsafoedd ailgylchu.

Mae disgwyl gweithgareddau ar y Maes hefyd i godi ymwybyddiaeth ac i annog pobl i fyw yn fwy gwyrdd, yn fwy iach ac i gael bywyd mwy cynaliadwy.

"Mae llawer o bobl yn credu nad ydi'r hyn maen nhw'n ei wneud eu hunain yn cael unrhyw effaith," meddai Pam Palmer, arloed ar fwrdd gweithredol y cyngor sydd ā chyfrifoldeb am yr amgylchedd.

"Ond y gwir ydi bod bob bag te sy'n ei gompostio neu bapurau newydd sy'n cael ei ailgylchu, mae'n gwneud gwahaniaeth.

"Mae'r cyngor sir wedi ymrwymo i wella'r amgylchedd a gwneud y lle'n well i fyw, i weithio ac i ymweld ag o."

Dywedodd Cyfarwyddwr yr Eisteddfod, Sian Eirian, bod yr Urdd yn ymwybodol o'r amgylchedd a'i phwysigrwydd.

"Mae'n rhywbeth mae'r aelodau yn pryderu amdano ac o'r herwydd rydym yn gwneud popeth posib i sicrhau bod yr Eisteddfod eleni yn wyrddach nag arfer.

"Fe fyddwn ni'n monitro'r gweithgareddau eleni gan obeithio adeiladu arnyn nhw yn y dyfodol."
CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^