BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 29 Mai 2007, 12:51 GMT 13:51 UK
Trefn newydd i fentrau iaith
Maes Eisteddfod yr Urdd Sir Gar
Cafodd y cyhoeddiad ei wneud ar Faes yr Eisteddfod

Mae trefn newydd ar gyfer mentrau iaith Sir Gaerfyrddin wedi dod i rym ar Faes Eisteddfod yr Urdd.

Tair menter newydd, Menter Bro Dinefwr, Menter Cwm Gwendraeth a Menter Gorllewin Sir Gār, sy'n dod i rym yn lle chwech.

Bwrdd yr Iaith Gymraeg sy'n ariannu'r mentrau newydd.

Y nod fydd adeiladu ar lwyddiant yr Eisteddfod a hyrwyddo'r iaith yng nghymunedau'r sir.

Cwmniau cyfyngedig yw'r mentrau sy'n gweithredu mewn partneriaeth ā Chyngor Sir Gār a Bwrdd yr Iaith Gymraeg.

Pum stori ucha

Dywedodd llefarydd ar ran Bwrdd yr Iaith Gymraeg taw'r nod oedd creu a hwyluso strategaeth iaith newydd i'r sir.

'Creu cyfleoedd'

"Fe fydd y strategaeth hon yn cefnogi gwaith y mentrau i hyrwyddo defnydd o'r Gymraeg ar draws Sir Gār a chreu cyfleoedd i bobl gymryd rhan mewn gweithgareddau drwy gyfrwng y Gymraeg," meddai.

Dywedodd y Cynghorydd Terry Davies, Cadeirydd y Bartneriaeth newydd, fod pawb yn gyffrous oherwydd y strwythur newydd.

"Mae'n rhoi cyfle newydd i'r Mentrau Iaith adeiladu ar dros 15 mlynedd o waith ar draws y sir.

"Ac mae'r gwaith yn cyfuno ymdrechion gwirfoddolwyr lleol sy'n ganolog i'r gwaith a staff cyflogedig."

Ar y Maes dywedodd Meri Huws, Cadeirydd Bwrdd yr Iaith, fod y lansiad yn golygu "cyfnod newydd" yng nghynllunio ieithyddol Sir Gār.

"Mae'n gam positif a phellgyrhaeddol ac rwy'n siwr y bydd y mentrau'n sefydlu eu hunain yn gadarn mewn cymunedau ar draws Sir Gaerfyrddin,

"Fe fyddan nhw'n creu rhwydweithiau ehangach i bobl allu defnyddio'r Gymraeg ym mhob agwedd ar eu bywyd."

'Yn falch iawn'

Dywedodd y Cynghorydd Meryl Gravell: "Mae gyda ni yn Sir Gār y nifer fwyaf o siaradwyr Cymraeg, fwy nag unrhyw sir arall yng Nghymru.

"Ry'n ni'n falch iawn o gael cydweithio gyda Bwrdd yr Iaith Gymraeg a'r Mentrau Iaith i gynnig cyfleoedd i siaradwyr Cymraeg ac i'r rhai sy'n dymuno dysgu'r iaith."

Yr her nesa i'r mentrau fydd datblygu eu gwaith mewn meysydd newydd drwy gydweithio gyda'r sectorau preifat, cyhoeddus a gwirfoddol.
HEFYD
Dyn iaith i adael swydd
12 Meh 06 |  Newyddion
Sir Gār: Trafod argyfwng iaith
09 Mai 03 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^