BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 29 Mai 2007, 08:24 GMT 09:24 UK
Tagfeydd traffig i Eisteddfodwyr
Traffic ar draffordd (generic)
Nifer o Eisteddfodwyr mewn tagfeydd ger Caerfyrddin

Roedd problemau traffig mawr yn ardal Caerfyrddin ddydd Llun ddiwrnod cyntaf Eisteddfod yr Urdd.

Yn l rhai gyrwyr, fe fuon nhw mewn tagfeydd am dros ddwy neu dair awr.

Dywedodd yr Urdd y byddai llai o drafferthion ddydd Mawrth.

Ond mae adroddiadau bod 'na broblemau unwaith eto wrth i filoedd heidio i'r maes yn Nant-y-ci.

"Dwi'n ymddiheuro a dwi'n gwybod pa mor rhwystredig ydi bod mewn ciw," meddai Sin Eirian, Cyfarwyddwr yr Eisteddfod.

"Ond ga' i alw ar bobl i fod yn amyneddgar.

Pum stori ucha

"Rydan ni'n cydweithio gyda'r heddlu ond yn derbyn bod y traffig yn araf."

Mae'r Eisteddfod wedi agor maes parcio ychwanegol ddydd Mawrth ddylai leihau tagfeydd.

Mwy na 2006

Dywedodd y cyfarwyddwr eu bod wedi bod yn cydweithio efo'r heddlu a'r cyngor sir am fisoedd cyn yr Eisteddfod.

"Ga i annog trigolion lleol i ddefnyddio'r bws gwennol o ganol y dre i leihau nifer y ceir a dyali gyrwyr ddilyn yr arwyddion a'r cyfarwyddiadau.

"Dwi'n derbyn bod 'na drafferthion a fydd y rhagbrofion ddim yn cau ond mae'r tagfeydd am fod nifer fawr wedi dewis dod i'r Eisteddfod, testun llawenydd i mi."

Dydd Llun bu 22,340 ar y Maes, tua 1,000 yn fwy na'r un diwrnod y llynedd.

Tua hanner dydd dydd Llun roedd 'na dagfa o tua dwy filltir o'r Maes.

Collodd teulu o Ynys Mn, oedd yn aros ym Mhontyberem nos Sul, gystadleuaeth bwysig.

"Roeddan ni'n aros am dros awr ac roedd trafferthion gyda phobl yn gwthio i mewn o flaen cerbydau," meddai David Huws.

'Cychwyn yn gynt'

"Fe wnaethon ni golli'r gystadleuaeth a fyddwn ni'n sicr yn cychwyn yn gynt ddydd Mawrth."

Roedd yn Ŵyl y Banc ddydd Llun.

Mae'r trefnwyr yn gofyn i bobl adael digon o amser cyn cyrraedd y Maes ond yn gobeithio y bydd y sefyllfa'n gwella.

Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^