BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Sul, 27 Mai 2007, 09:51 GMT 10:51 UK
Sioe Llyfr Du: 'Llawn bwrlwm'
Sioe Y Llyfr Du
Y sioe: 'Cyfuniad o theatr, cān a dawns'

Roedd pafiliwn yr Eisteddfod bron yn llawn yng nghyngerdd agoriadol Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd 2007 nos Sadwrn.

Fe gafodd y sioe am lyfr enwocaf Caerfyrddin a Chymru, Y Llyfr Du, dderbyniad gwresog gan y gynulleidfa.

Redd y ddau awdur, Mererid Hopwood a Tudur Dylan yn fodlon ar sut y trodd y cyfarwyddwr Cefin Roberts eu geiriau'n sioe lwyfan oedd yn llawn bwrlwm.

Dyfan Jones gyfansoddodd y gerddoriaeth.

Actorion a chantorion ifanc y mae'r Urdd wedi eu meithrin ers blynyddoedd oedd yn y sioe, gan gynnwys Emyr Gibson, Huw Euron, Catrin Evans, Bethan Wyn Hughes, Deiniol Wyn Rees, Mirain Haf, Elan Isaac, Elin Llwyd, Catherine Ayres a Chōr Ieuenctid Sir Gaerfyrddin.

Fe fydd disgyblion ysgolion uwchradd yn perfformio Dagrau'r Coed ar Fai 27 a 28 yn Theatr y Lyric yng Nghaerfyrddin.

Nos Fawrth a Nos Fercher, y plant ieuengaf fydd yn perfformio O, Bren Braf, gwaith Elinor Wyn Reynolds a Fflur Dafydd gyda Delyth Mai Nicholas a Dafydd Hughes yn cyfarwyddo.

Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^