BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Gwener, 25 Mai 2007, 12:40 GMT 13:40 UK
Enwebu Morgan i fod wrth y llyw
Rhodri Morgan
Rhodri Morgan: Prif Weinidog Etholedig

Yn sesiwn arbennig y cynulliad ddydd Gwener cafodd Rhodri Morgan ei enwebu yn Brif Weinidog Cymru.

Daw hyn dair wythnos ers yr etholiad - ar l cyfres hir o drafodaethau rhwng gwahanol bleidiau.

Fe fydd yn arwain llywodraeth leiafrifol ar l i Lafur ennill 26 o'r 60 sedd.

Methiant fu ymdrech y pleidiau eraill i ffurfio clymblaid ar l i'r Democratiaid Rhyddfrydol roi'r gorau i drafodaethau nos Fercher.

Cafodd enw Mr Morgan ei roi i'r Frenhines roddodd sl ei bendith erbyn hanner nos nos Wener.

Mae'r swydd yn golygu cyfrifoldeb mawr ac, yn naturiol, dwi'n dymuno'n dda iddo...
Ieuan Wyn Jones

Cafodd Mr Morgan ei enwebu gan Jane Hutt ddywedodd ei bod hi'n ei adnabod yn arbennig a'i bod hi'n hyderus y gallai arwain y blaid, y cynulliad a'r wlad.

Doedd dim enwebiad arall na gwrthwynebiad.

"Wrth gael 'yn enwebu mae'r ymddiriedaeth wedi ei rhoi i mi i ffurfio llywodraeth ac fe fydda i'n derbyn ac yn gwneud 'yn ngorau glas."

Dywedodd nad oedd yn disgwyl yr enwebiad o gofio'r holl drafodaethau diweddar rhwng y pleidiau.

Hwn yw'r ail dro i'r 60 aelod ymgynull yn y siambr ers yr etholiad, y tro cyntaf i ethol llywydd ac is-lywydd.

"Mae'n anrhydedd i mi gael 'yn enwebu," meddai Mr Morgan.

Anodd

"Ond dwi'n derbyn na fydd y dasg yn hawdd.

"Fel llywodraeth a phlaid fe fyddwn ni'n gwrando ac yn dysgu oherwydd yr hyn ddewisodd pobl Cymru yn yr etholiad ar Fai 3 ... fe fyddwn yn trafod gyda'r pleidiau.

"Mae her arwain llywodraeth yn anodd ac mae'n fraint na chafodd arweinwyr o Gymru, lawer gwell na fi ... ond fyddwn i ddim yn anwybyddu her ffurfio'r drydedd weinyddiaeth.

"Y bobl yw'r bos, nid y fi, ac fe fydda i'n arwain y wlad yn y modd y maen nhw wedi ei ddewis."

Wrth gael 'yn enwebu mae'r ymddiriedaeth wedi ei rhoi i mi i ffurfio llywodraeth ac fe fydda i'n derbyn ac yn gwneud 'yn ngorau glas
Rhodri Morgan

Dywedodd Ieuan Wyn Jones, arweinydd Plaid Cymru, ei fod yn llongyfarch Mr Morgan.

"Mae'r swydd yn golygu cyfrifoldeb mawr ac, yn naturiol, dwi'n dymuno'n dda iddo ...

"Bedair blynedd yn l fe gafodd ei etholwyd i'r swydd mewn amgylchiadau gwahanol. Bryd hynny, roedd ganddo fwyafrif technegol, y tro hwn dyw hyn ddim ar gael iddo.

"Mi fydd yn arwain llywodraeth leiafrifol ... fydd hynny ddim yn hawdd."

Dywedodd arweinydd y Ceidwadwyr yn y cynulliad, Nick Bourne, fod yr etholiad yn "ysgytwol" i Lafur a bod y Blaid Lafur "allan ohoni" wrth drafod phleidiau eraill.

'Ateb arall'

"Os na fydd consensws blaengar yn datblygu, bydd ateb arall yn amlygu ei hun am fod pobol Cymru'n haeddu gwell na'r hyn gafodd ei gynnig ers wyth mlynedd."

Dywedodd arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol yn y cynulliad, Mike German, fod yr etholiad wedi dangos fod "angen newidiadau yng nghraidd y broses benderfynu".

"Mae'r Prif Weinidog yn wynebu cyfnod heriol."

Fe fydd y cynulliad yn cael ei agor yn swyddogol ar Fehefin 5 a'r Weinyddiaeth Lafur yn amlinellu eu busnes ar Fehefin 6.
HEFYD
Cynulliad: Llafur i lywodraethu?
24 Mai 07 |  Newyddion
Dim goleuni ond rhagor o drafod
23 Mai 07 |  Newyddion
Trafodaethau munud ola
22 Mai 07 |  Newyddion
Fydd 'enfys' ar y gorwel?
18 Mai 07 |  Newyddion
Plaid 'am ffurfio llywodraeth'
16 Mai 07 |  Newyddion
Rhodri yn galw am gydweithio
12 Mai 07 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^