BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Llun, 28 Mai 2007, 09:22 GMT 10:22 UK
Miloedd yn heidio i'r Brifwyl
Plant yr Urdd (Llun: Urdd)
Mae disgwyl 100,000 o ymwelwyr yn ystod yr wythnos
Am wythnos mae miloedd o blant a phobl ifanc yn heidio i "sioe ieuenctid ddiwylliannol fwya Ewrop," Eisteddfod yr Urdd sy'n dechrau ddydd Llun yng Nghaerfyrddin.

Mae'r ŵyl ar safle Sioe'r Tair Sir yn Nant-y-ci rhwng dydd Llun a dydd Sadwrn.

Bu 45,000 yn cystadlu yn yr eisteddfodau cylch a sirol a bydd 13,000 yn cystadlu yn rhagbrofion cystadlaethau'r wythnos.

Y disgwyl y bydd 100,000 o ymwelwyr yn ystod yr wythnos.

Oherwydd eu gwaith nhw (pobl Sir Gaerfyrddin) mae pobl ifanc y sir a Chymru yn cael y cyfleoedd a'r profiadau gorau posib ac ymwelwyr yn cael y croeso gorau
Sin Eirian, cyfarwyddwr
Eisoes mae pwyllgorau lleol wedi codi 280,000, 30,000 yn fwy na'r targed.

Mae pobl leol a swyddogion wedi bod wrthi ers pedair blynedd yn paratoi.

'Cefnogaeth'

Dywedodd y Parchedig Tom Defis, cadeirydd y Pwyllgor Gwaith, fod y gefnogaeth yn drawiadol.

"Mae'n Eisteddfod i'r sir gyfan ac ry'n ni wedi cael cefnogaeth o bob cwr.

"Mae'r bobl wedi gwneud yn si?r bod cefnogaeth i ni a'r ardaloedd a'r trefi wedi bod yn casglu arian.

"Maen nhw hefyd wedi bod yn cynnal bwrlwm o ddigwyddiadau yn y cymunedau ..."

'Anhygoel'

"Dwi wedi mwynhau bob munud wrth gydweithio phobl Sir Gaerfyrddin," meddai'r cyfarwyddwr Sin Eirian.

"Mae eu brwdfrydedd a'u hymroddiad yn anhygoel."

"Oherwydd eu gwaith nhw mae pobl ifanc y sir a Chymru yn cael y cyfleoedd a'r profiadau gorau posib ac ymwelwyr yn cael y croeso gorau."

Hwn yw'r tro olaf iddi wneud y gwaith cyn dechrau swydd gyda S4C.

Mae'n Eisteddfod i'r sir gyfan ac ry'n ni wedi cael cefnogaeth o bob cwr
Y Parchedig Tom Defis, cadeirydd Pwyllgor Gwaith

"Mae wedi bod yn brofiad gwych a fyddwn i ddim eisiau bod wedi colli'r un munud, yr un eiliad achos dwi wedi mwynhau'r saith mlynedd fel cyfarwyddwr a fy ngyrfa efo'r Urdd.

"Ac maen nhw wedi bod yn brofiadau anhygoel sydd wedi golygu fy mod i wedi creu cysylltiadau arbennig."

Dywedodd fod y nawdd masnachol eleni'n record - fwy na 200,000.

"Dwi'n diolch i fusnesau lleol y sir ac ar hyd a lled Cymru yn fawr."

Fe fydd bron 1 miliwn yn gwylio'r gweithgareddau ar y teledu.

Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^