BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Iau, 24 Mai 2007, 15:02 GMT 16:02 UK
Ffliw adar ar fferm yn y gogledd
Y fferm yn Sir Conwy
Mae gwaharddiad ar symud adar o fewn cilometr i'r fferm.

Mae achos o ffliw adar wedi ei gadarnhau ar ieir mewn fferm yn ardal Cerrigydurdion, Sir Conwy.

Mewn cynhadledd newyddion ddydd Iau fe gyhoeddodd prif filfeddyg Cymru, Dr Christianne Glossop, bod achos o'r math H7N2 wedi dod i'r amlwg.

Dydi'r achos ddim mor ddifrifol 'r math mwya perygl gafodd ei gofnodi yn Suffolk yn gynharach eleni.

Mae gwaharddiad ar symud adar o fewn cilometr i'r fferm.

Hwn yw'r achos cyntaf o ffliw adar yng Nghymru.

Mae'r fferm dan sylw yn Llanfihangel Glyn Myfyr, ger Cerrigydurdion yn ne sir Conwy.

Cadarnhad o'r firws

Fel rhan o'r mesurau diogelwch mae dau berson sy'n gysylltiedig 'r fferm yn derbyn triniaeth ar l iddy nhw ddangos symptomau ffliw.

Ond pwysleisiodd swyddogion iechyd na ddylai'r straen yma o'r ffliw adar achosi salwch difrifol mewn pobl.

Mae 15 o ieir coch Rhode Island gafodd eu prynu bythefnos yn l gan y perchnogion nawr wedi mawr.

Cafodd milfeddyg ei alw yno cyn cysylltu gyda swyddogion iechyd anifeiliaid.

Cafodd y samplau cyntaf eu hanfon ar gyfer profion ar Fai 17, cyn bod yna gadarnhad o'r firws.

O'r 15 aderyn ddaeth i'r fferm ar Fai 7, bu farw un ar Fai 8. Erbyn Mai 17 roedd 10 o'r adar wedi mawr.

Fe fydd gweddill y 30 o adar sydd ar y fferm yn cael eu difa prynhawn dydd Iau.

Mae profion pellach yn cael eu cynnal.

Dywedodd Dr Glossop nad oedd yna unrhyw reswm i gredu fod y firws yn ymledu'n gyflym

"Tra'n bod yn cymryd yr achos yn hynod ddifrifol, mae'r ffliw adar dan sylw yn un llai pathogenic."

Galwodd ar bobl sy'n cadw adar i "fod yn wyliadwrus o unrhyw arwyddion anarferol".


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^