BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Iau, 24 Mai 2007, 10:24 GMT 11:24 UK
1bn i adfywio hen safle dur
Rhan o'r cynllun ar gyfer Llanwern
Bydd 4,000 o dai yn rhan o'r cynllun

Cafodd cynllun adfywio 1bn ar gyfer hen waith dur ei gymeradwyo gan gynghorwyr.

Fe fydd miloedd o dai newydd, swyddfeydd a siopau yn cael eu hadeiladu ar safle 600 acer hen waith dur Corus yn Llanwern.

Yn ogystal 4,000 o dai, fe fydd y cwmni yn darparu adnoddau ar gyfer y gymuned wrth godi dwy ysgol newydd, canolfan gymunedol, gorsaf reilffordd a thri llyn.

Mae disgwyl i'r cynllun yma greu tua 6,000 o swyddi newydd.

Dywedodd y datblygwyr, St Modwen, y bydd yn cymryd 20 mlynedd i gwblhau'r cynllun cyfan a fydd yn cychwyn yn ddiweddarach eleni.

Mae'r cynllun adfywio'r safle yma, sydd dair milltir i'r dwyrain o Gasnewydd a ger yr M4, yn cael ei gydnabod fel un o'r cyfleuon adfywio mwya yng Nghymru.

Cwmni newydd

Mae'r cwmni, sydd wedi ei leoli yn Birmingham, yn arbenigo mewn datblygu safleoedd tir llwyd a thir sydd wedi cael eu gadael ar l dirywiad mewn diwydiannau traddodiadol fel glo a dur.

Fe wnaeth cwmni Corus werthu 600 acer o dir i St Modwen yn 2004 ar l i'r gwaith cynhyrchu haearn a dur ddod i ben yno.

Collodd 1,300 o bobl eu gwaith yno ym mis Gorffennaf 2001.

Mae cwmni Tata wedi prynu Corus ac maen nhw'n dal i gyflogi tua 2,000 o weithwyr yn Llanwern.

Safle Llanwern
Cafodd 600 acer o'r gwaith ei werthu gan Corus yn 2004

Mae pwyllgor cynllunio Cyngor Casnewydd wedi caniatu cymeradwyaeth i gynlluniau St Modwen.

Dywedodd arweinydd y cyngor, Bob Bright, eu bod yn falch bod safle cymaint o ddiweithdra yn mynd i fod yn un o'r safleoedd tir llwyd mwya yng Nghymru a Lloger.

"Mae'r datblygiad yn Llanwern, yn symbolaidd o'r modd mae'r ddinas wedi symud ymlaen dros y blynyddoedd diwethaf," meddai.

"Mae maint y cynllun - miloedd o dai a swyddi newydd - yn dystiolaeth o hyder buddsoddwyr yn y ddinas."

Fe fydd 20% o'r tai fydd yn cael eu hadeiladu yn rhai "fforddiadwy" ac fe fydd 'na amrywiaeth o fflatiau i dai mawr.

Wrth i'r gwaith cynta gychwyn yn ddiweddarach eleni, fe fydd tai yn cael eu hadeiladu gyda swyddfeydd yn codi'r flwyddyn nesaf.

Mae'r llynnoedd a'r parciau o amgylch y cynllun, sydd wedi cael cymeradwyaeth Asiantaeth yr Amgylchedd, yn rhan o'r strategaeth i leihau'r posibilrwydd o lifogydd.
HEFYD
Tata i Corus am 5.75 biliwn
31 Ion 07 |  Newyddion
Colli swyddi dur
10 Tach 04 |  Newyddion
Gorsafoedd newydd o gynllun 155m
31 Ion 06 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^