BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Llun, 21 Mai 2007, 13:54 GMT 14:54 UK
Achos Llangeitho: 'Bygwth lladd'
Y ffermdy yn Llangeitho
Mae Mr Worgan yn gwadu wyth cyhuddiad yn ei erbyn ar l ffrae ynglŷn a ffens

Clywodd llys i ddyn 46 oed fygwth lladd plismyn a gweithwyr y cyngor bwa ar l ffrae am ffens yng Ngheredigion.

Yn Llys y Goron Abertawe mae Brian Worgan o Langeitho wedi gwadu wyth cyhuddiad, gan gynnwys dau gyhuddiad o fygwth lladd plismyn.

Bu gwarchae ym mis Hydref y llynedd wedi i blismyn a swyddogion Cyngor Ceredigion ofyn iddo dynnu ffens i lawr.

Clywodd y llys mai ymateb y diffynnydd oedd dweud: "Os daw'r ffens i lawr mae rhywun yn mynd i dalu am hyn."

Dywedodd yr erlyniad fod un o'r heddlu wedi ei dawelu cyn i weithwyr cyngor gael eu gorchymyn i ddymchwel y ffens.

Wedyn, meddai'r erlyniad, rhedodd Mr Worgan ar draws y cae bwa yn ei law wrth weiddi ar blisman: "Dwi'n mynd i dy ladd di cyn eu lladd nhw."

Honnodd yr erlyniad iddo wedyn fygwth ail a thrydydd plisman.

Mae Mr Worgan yn wynebu cyhuddiad o fod ag arf peryglus yn ei feddiant, tri chyhuddiad yn ymwneud chynnau tn - dau o roi ceir ar dn, gan gynnwys fan heddlu, a'r trydydd o roi arwydd ffordd ar dn.

Roedd wedi ei gyhuddo o achosi cythrwfl ac o ddifrodi car yr heddlu.

Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^