BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Sul, 20 Mai 2007, 09:07 GMT 10:07 UK
Costau uwch i deithwyr trên
Trên Arriva
Mae'r prisiau newydd yn dod i rym ddydd Sul

Daeth cynnydd ym mhrisiau gwasanaethau un o gwmnïau trenau Cymru i rym ddydd Sul.

Fe fydd teithwyr yn wynebu cynnydd hyd at 34% ar docynnau gwasanaethau Trenau Arriva Cymru wrth iddyn nhw ddileu'r tocynnau rhataf.

Mae'r corff sy'n gwarchod buddiannau teithwyr wedi dweud bod diddymu'r tocynnau 'SuperSaver' yn "newyddion drwg i deithwyr".

Ond mae Cwmni Arriva wedi dweud eu bod yn "cynnig prisiau atyniadol newydd" ar gyfer teithiau hir ac maen nhw'n annog archebu tocynnau ymlaen llaw.

Mae'r tocyn SuperSaver wedi bod yn fodd cymharol rhad o deithio ar drenau Arriva.

Ond dywed y cwmni nad oedd y tocyn SuperSaver yn ddigon poblogaidd.

Gostyngiad

"Be sydd wedi diwgydd dros y flwyddyn diwethaf ydi bod gwerthiant tocyn SuperSaver wedi gostwng ac mae hyn yn adlewyrchu sut mae pobl yn trefnu ac yn prynu tocyannau," meddai Eryl Jones ar ran Arriva Cymru.

"Be mae Arriva wedi ei wneud ydi, fel nifer o gwmni trenau eraill, cael gwared ar y tocyn SuperSaver."

Mae cwmni Arriva un o 26 cwmni drwy'r Deyrnas Unedig ac yn darparu 910 o wasanaethu'r dydd ar benwythnosau ar draws Cymru a'r Gororau.

Fe fydd tocyn cyfatebol i'r SuperSaver am drên o Fangor i'r Fenni yn costio £66.20 o'i gymharu â'r £49.50.

Bydd 'na gynnydd o 29% yn y daith o Landudno i Gaerdydd o £59.40 i £76.80 ac fe fydd taith o Aberystwyth i Wrecsam yn codi 17% o £30.30 i £35.50.

Dywedodd Arriva Cymru bod gwerthiant y tocynnau wedi gostwng 21% dros y tri mis diwethaf.

"Mae Trenau Arriva Cymru yn wynebu strwythur newydd sy'n adlewyrchu'r modd mae pobl yn prynu eu tocynnau," meddai Mike Bragshaw, cyfarwyddwr masnachol Arriva.

"Ar gyfer teithiau pell mae pobl yn tueddu i archebu ymlaen llaw sydd wedi arwain at ein cynnig o docyn rhad o'r gogledd i'r de (Bangor neu Gyffordd Llandudno i Gaerdydd am £15.00).

Ychwanegodd llefarydd ar ran y cwmni y byddan nhw'n adolygu'r prisiau yn yr hydref.

Dywedodd y corff sy'n gwarchod buddiannau teithwyr, Passenger Focus, nad ydi hyn yn newyddion da.

"Mae'r cam yma yn arwain at fethu cyrraedd gorsafoedd a phrynu tocyn i deithio'n syth," meddai Stella Mair Thomas o'r corff.

"Yn ddiweddar fe wnaethom arolwg ddangosodd bod 25% o bobl wedi methu prynu tocyn unai am nad oedd darpariaeth mewn gorsafoedd neu doedd 'na ddim gard ar y trên i'w gwerthu."

Doedd dim trafod rhwng cwmni Arriva a'r pwyllgor sy'n cynrychioli defnyddwyr y rheilffyrdd cyn cyhoeddi y byddai'r prisiau yn newid.
HEFYD
Trenau: Pris tocyn o dan y lach
02 Ion 07 |  Newyddion
'Gwasanaethau trên yn ofnadwy'
01 Rhag 06 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^