BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Sadwrn, 19 Mai 2007, 09:01 GMT 10:01 UK
Rhodri Morgan yn dal yn obeithiol
Rhodri Morgan
Rhodri Morgan: "Bydd yn rhaid gweld sut mae pethau'n datblygu"

Mae arweinydd y blaid fwyaf yn y Cynulliad yn parhau'n obeithiol fod yna bosibilrwydd y gallai Llafur arwain y llywodraeth nesaf.

Dywedodd Rhodri Morgan fod y cyfan dal yn y fantol ac y bydd y dyddiau nesaf yn allweddol.

Ond fe allai gael ei siomi ar l i'r Democratiaid Rhyddfrydol ddweud eu bod am drafod ffurfio llywodraeth gyda Phlaid Cymru a'r Ceidwadwyr.

Bydd yn rhaid i Lafur gael cefnogaeth un o'r gwrthbleidiau er mwyn sicrhau mwyafrif yn y cynulliad newydd.

Llafur yw'r blaid fwyaf yn y cynulliad newydd gyda 26 aelod, mae gan Blaid Cymru 15, y Ceidwadwyr 12, y Democratiaid Rhyddfrydol 6 ac mae 'na un aelod annibynnol.

Penderfynodd y Democratiaid Rhyddfrydol ddydd Iau i ohirio trafodaethau gyda Llafur ynglŷn ffurfio llywodraeth.

Dydd Gwener dywedodd Mr Morgan fod ei blaid wedi ceisio paratoi ar gyfer cymryd yr awenau.

'Tair plaid'

"Mae'n amlwg y bydd yn rhaid cael trefniant o ryw fath, oherwydd does 'na ddim pwynt bod mewn grym heb y gallu i lywodraethu.

"Bydd hynny (trefniant) o fantais i ni - alw ni sicrhau llywodraeth dda i Gymru.

"Ond bydd yn rhaid gweld sut bydd pethau'n datblygu dros y dyddiau nesaf."

Dyw'r Democratiaid Rhyddfrydol ddim wedi rhoi'r gorau yn llwyr i gynnal trafodaethau gyda Llafur.

Ar l y cyfarfod yn Llandrindod nos Iau dywedodd Mike German fod y penderfyniad wedi bod yn "anodd iawn".

"Rydyn ni wedi egluro ein sefyllfa ac wedi dweud yn glir ein bod ni am geisio trafod fel y bydd tair plaid yn llywodraethu Cymru.

"Os na allwn ni gael hyn, fe fydd rhaid edrych ar opsiynau eraill."

Gwrthod cyfle

Dywedodd Gohebydd Materion Cymreig BBC Cymru, Vaughan Roderick, fod clymblaid amryliw yn debygol.

Cyfarfod Gweithgor Cenedlaethol y Democratiaid Rhyddfrydol yn Llandrindod
Bu'r Democratiaid Rhyddfrydol yn trafod yn Llandrindod
"Dyw'r Toraid ddim am gilio a dydyn nhw ddim yn siarad gyda Llafur ac felly dim ond gyda'r Democratiaid Rhyddfrydol a Phlaid Cymru y maen nhw'n trafod.

"Mae'n anodd dychmygu'r Democratiaid yn newid meddwl ar l cymryd y cam hwn."

Ond roedd nifer o fewn Plaid Cymru, meddai, yn casu'r syniad o lywodraethu gyda'r Ceidwadwyr ond "go brin fod Ieuan Wyn Jones yn gallu gwrthod y cyfle i fod yn Brif Weinidog".

"Mae 'na lawer o drafod eto ... mae'n anoddach cael cytundeb rhwng tair plaid na dwy ond mae pris peidio chael cytundeb yn ofnadwy o uchel."

Rhaid sefydlu llywodraeth o fewn 28 niwrnod i'r etholiad diwethaf er mwyn osgoi etholiad arall.
HEFYD
Fydd 'enfys' ar y gorwel?
18 Mai 07 |  Newyddion
Cwestiwn ac Ateb: 'Clymblaid Enfys'
18 Mai 07 |  Newyddion
Plaid 'am ffurfio llywodraeth'
16 Mai 07 |  Newyddion
Morgan: Clymblaid yn 'annhebyg'
15 Mai 07 |  Newyddion
Cynulliad: Cytundeb anffurfiol?
14 Mai 07 |  Newyddion
'Na' i glymblaid, medd AC
13 Mai 07 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^