BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mercher, 16 Mai 2007, 10:56 GMT 11:56 UK
Salmond: Creu hanes yn Yr Alban
Alex Salmond
Alex Salmond yw'r cenedlaetholwr cyntaf i ennill grym yn hanes yr SNP

Mae hanes wedi ei greu yn Yr Alban wrth i genedlaetholwr gael ei ethol yn brif weinidog y wlad am y tro cyntaf.

Y disgwyl yw y bydd Alex Salmond yn arwain llywodraeth leiafrifol ar l i Blaid Genedlaethol Yr Alban, yr SNP, ennill 47 sedd yn yr etholiad, un yn fwy na Llafur.

Mae gan y Ceidwadwyr 17 sedd er i un ohonyn nhw gael ei benodi'n llywydd.

Y Democratiaid Rhyddfrydol sy 16 o seddi tra bod gan y Blaid Werdd ddwy sedd.

Cafodd Mr Salmond ei ethol yn brif weinidog Yr Alban ddydd Mercher ar l pleidlais yn Senedd Yr Alban.

Pleidleisiodd 49 o'i blaid a 46 yn ei erbyn a bu 33 yn ymatal.

Mr Salmond yw'r cenedlaetholwr cynta i ennill grym yn Yr Alban.

Newidiadau

Roedd disgwyl i aelodau'r Blaid Werdd ei gefnogi, ac yn l y disgwyl, ymataliodd y Ceidwadwyr a'r Democratiaid Rhyddfrydol unwaith y cafodd eu harweinwyr eu bwrw allan o'r broses yn rownd gynta'r bleidlais.

Jack McConnell
Mae disgwyl y bydd arweinydd Llafur yr Alban, Jack McConnell yn cael ei ddisodli.

Roedd hynny'n golygu bod modd i Mr Salmond guro arweinydd Llafur Yr Alban Jack McConnell yn y bleidlais derfynol.

Cyn y bleidlais roedd Mr Salmond wedi dweud: "Mae dyddiau Llywodraeth Yr Alban yn gorfodi ei hewyllys ar y Senedd wedi mynd.

"Heddiw rwy'n addo ymestyn ar draws y pleidiau er mwyn ceisio creu consensws fesul pwnc am yr hyn sy o bwys i bobl Yr Alban."

Mae disgwyl y bydd yn cadarnhau newidiadau yn y drefn, yn cwtogi yr adrannau llywodraethol o naw i chwech a gorfodi gweinidogion a gweision sifil i anelu at wireddu pum nod - gan gynnwys gwneud y wlad yn iachach, yn gyfoethocach, yn fwy diogel ...

Ond mae wedi mynnu na fydd yn chwilio am ffrae Llundain ond yn ceisio creu partneriaeth.

Cymru

Yn y cyfamser, yng Nghymru does dim sn eto am natur llywodraeth newydd y Cynulliad.

Dydd Mawrth fe ddywedodd arweinydd y Blaid Lafur yng Nghymru, Rhodri Morgan, y byddai'n annhebyg y bydd modd i Lafur gytuno i glymbleidio ag unrhyw blaid arall.

Dywedodd y byddai trafodaethau'n parhau 'r Democratiaid Rhyddfrydol a Phlaid Cymru er mwyn creu llywodraeth leiafrifol "sefydlog".
HEFYD
SNP 'am lywodraeth leiafrifol'
08 Mai 07 |  Newyddion
Alban: 'Hyd y funud ola'
02 Mai 07 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^