BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 15 Mai 2007, 16:22 GMT 17:22 UK
Morgan: Clymblaid yn 'annhebyg'
Senedd, Bae Caerdydd
Senedd: Etholiad arall?

Mae arweinydd y Blaid Lafur yng Nghymru, Rhodri Morgan, wedi dweud y byddai'n annhebyg y bydd modd i Lafur gytuno i glymbleidio ag unrhyw blaid arall.

Prynhawn Mawrth roedd Grŵp Plaid Lafur yn y Cynulliad yn cyfarfod.

Ar ddiwedd y cyfarfod dywedodd Mr Morgan y byddai trafodaethau'n parhau 'r Democratiaid Rhyddfrydol a Phlaid Cymru er mwyn creu llywodraeth leiafrifol "sefydlog".

"Bydd y dyddiau nesa'n dyngedfennol," meddai "wrth i ni drafod o ddifri gytundeb 'r Democratiaid Rhyddfrydol a Phlaid Cymru."

Yn y cyfamser, mae'r Democratiaid Rhyddfrydol wedi gohirio cyfarfod allweddol eu pwyllgor gwaith nos Fawrth.

Dywedodd llefarydd nad oedd "digon i'w drafod".

Yn gynt ddydd Mawrth roedd Llywydd y Cynulliad wedi gwadu fod 'na "argyfwng" wrth i drafodaethau am ffurfio llywodraeth gyrraedd "cyfnod tyngedfennol".

Enillodd Llafur 26 sedd allan o 60 yn yr etholiad ar Fai 3 a bydd cyfres o gyfarfodydd y blaid o fewn 48 arwr yn anelu at daro bargen.

Dywedodd Dafydd Elis-Thomas fod y trafodaethau'n rhan o'r "broses ddemocrataidd".

Ond mae wedi dweud ei fod yn gofyn am gyngor cyfreithiol a fyddai angen etholiad arall os nad oedd bargen yn cael ei tharo ac os na fyddai prif weinidog yn cael ei apwyntio erbyn Mai 31.

Mae gennym ni'r syniad yma mai llywodraeth gref ydi dim ond llywodraeth o un blaid ...
Llywydd y Cynulliad, Dafydd Elis Thomas

"Mae 'na ddyddiad cau, yr un statudol, 28 diwrnod gwaith ar l yr etholiad ac yna mae Ysgrifennydd Cymru'n galw etholiad arall.

"Dwi ddim yn siwr a oes rhaid i bwerau Ysgrifennydd Cymru (Peter Hain) gael eu gweithredu ar unwaith ..."

Ond mae llefarydd ar ran Mr Hain wedi dweud: "Bydd dim estyniad i'r dyddiad cau o 28 diwrnod."

Dywedodd Llywydd y Cynulliad wrth Radio Cymru: "Mae gennym ni'r syniad yma mai llywodraeth gref ydi dim ond llywodraeth o un blaid ...

"Dwi'n meddwl ein bod ni gyd yn cael ein dylanwadu gan syniadau San Steffan.

"Os edrychwch chi ar weddill y byd a gweddill Ewrop, ble bynnag mae 'na system bleidleisio gyfrannol mae 'na gymhlethdodau ynglyn ffurfio llywodraeth."

Bydd dim estyniad i'r dyddiad cau o 28 diwrnod
Llefarydd ar ran Ysgrifennydd Cymru, Peter Hain

Roedd rhaid sicrhau, meddai, fod y llywodraeth yn adlewyrchu sut y pleidleisiodd yr etholwyr.

Mae'n debyg fod y rhan fwyaf o ACau Llafur yn ffafrio cytundeb anffurfiol gyda'r Democratiaid Rhyddfrydol er bod clymblaid lawn yn bosib o hyd.

Eisoes mae BBC Cymru wedi siarad 28 allan o 40 o ymgeiswyr y Democratiaid Rhyddfrydol yn yr etholiad ac roedd 19 yn erbyn unrhyw gytundeb Llafur.

Dyw'r Ceidwadwyr ddim wedi dweud llawer yn gyhoeddus, ond maen nhw'n credu bod y 48 awr nesaf yn allweddol wrth aros i weld a fydd arweinydd Plaid Cymru, Ieuan Wyn Jones, yn galw arnyn nhw a'r Democratiaid Rhyddfrydol i ffurfio llywodraeth.
HEFYD
Cynulliad: Cytundeb anffurfiol?
14 Mai 07 |  Newyddion


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^