BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Llun, 14 Mai 2007, 16:42 GMT 17:42 UK
Sianel i blant: Holi am farn
Holi Hana gan gwmni Calon
Bydd S4C yn cynnal ymgynghoriad 10 wythnos ar sefydlu sianel i blant yn y Gymraeg

Mae Awdurdod S4C yn gofyn am ymateb y cyhoedd i gynlluniau i gyflwyno sianel Gymraeg i blant hyd at 16 oed.

Am 10 wythnos tan ganol mis Gorffennaf fe fydd yr awdurdod yn ymgynghori 'r rhai diddordeb yn y maes.

Fe fyddai rhaid i Ysgrifennydd Diwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon Llywodraeth Prydain gymeradwyo'r sianel.

Yn l Cyfrifiad 2001 mae 41% o blant rhwng pump a 14 oed yn siarad Cymraeg - cynnydd o 15% ers Cyfrifiad1991.

"Mae gwylio pobl ifanc yn symud o'r prif sianeli teledu i'r sianeli arbenigol hynny sy'n darparu rhaglenni i bobl ifanc yn unig," meddai John Walter Jones, cadeirydd Awdurdod S4C.

"Gyda theledu ar fin mentro i'r oes ddigidol-yn-unig, rhaid i ni sicrhau bod plant a phobl ifanc Cymru yn cael yr un cyfle phlant a phobl ifanc mewn mannau eraill.

"Mae'n hollbwysig bod gwasanaeth Cymraeg cyfatebol yn cael ei ddarparu."

Trafodaeth ehangach

Fe fydd y sianel yn ymgynghori phlant yn ogystal ag athrawon, rhieni, elusennau plant, mudiadau ieuenctid a gwleidyddion.

Y nod, medd S4C, fydd "ateb holl anghenion" y bobl ifanc.

Superted
Cymeriad cynta ac un o lwyddiannau S4C oedd Superted

Yn y cyfamser, mae'r diwydiant yn trafod dyfodol rhaglenni plant.

Dywedodd Ofcom, y corff sy'n rheoleiddio'r diwydiant cyfathrebu yn y DU, bod cynnyrch plant yn "elfen allweddol darlledu gwasanaeth cyhoeddus" a'u bod yn adolygu'r math hwn o raglenni.

"Mae cenhedlaeth o blant a phobl ifanc sy'n angerddol am eu diwylliant ac yn rhan o genhedlaeth ehangach sy'n deall y cyfryngau ac disgwyliadau uchel o ran pryd a sut y maen nhw am ddefnyddio cyfryngau," meddai Mr Jones.

"Fe fydden ni'n colli cyfle os na allwn ni ateb eu disgwyliadau nhw ...

Y bwriad yw ariannu'r gwasanaeth o'r cyllid presennol ond fe fyddai cyllid ychwanegol ar gael o ffynonellau masnachol S4C yn halpu ariannu'r costau cychwynnol a thechnegol.

Mae S4C yn un o brif brynwyr rhaglenni gwreiddiol i blant yn y DU a chanddi gyllideb o 10.9 miliwn i wario ar gomisiynu o'r sector annibynnol yn 2007.

Bydd y gwasanaeth ar gael yng Nghymru ar deledu lloeren ddigidol, cebl digidol a daearol digidol ac ar gael i wylwyr yn rhannau eraill y DU ar loeren ddigidol a band llydan.

Mae manylion yr ymghynghoriad ar y wefan s4c.co.uk/plant
HEFYD
Arwr comic yn siarad Cymraeg
17 Maw 06 |  Newyddion
Difyrru plant yn y Dwyrain Canol
30 Maw 06 |  Newyddion
'Anelu at ragoriaeth greadigol'
20 Gorff 04 |  Newyddion
Sam Tn: S4C yn ei werthu
25 Maw 07 |  Newyddion
Hwb o 500,000 i animeiddio
04 Awst 06 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^