BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Llun, 21 Mai 2007, 07:38 GMT 08:38 UK
Gorfoledd chwaer arall i Sasi
Sasi Haf a Thia Mai
Mae Sasi a Thia wedi cael eu mabwysiadu o Wlad Thai

Mae teulu o Ddyffryn Clwyd wedi bod yn sôn am eu gorfoledd wrth roi cartref i ferch fach oedd yn byw mewn cartre i blant yng Ngwlad Thai.

Tair blynedd yn ôl mabwysiadodd Elfed a Tracey Williams o Lanrhaeadr, ger Dinbych, ferch fach o Wlad Thai, Sasi Haf.

Bydd hanes eu taith yn ôl i Wlad Thai i fabwysiadu plentyn arall, Thia Mai, ar raglen BBC Cymru, O Flaen Dy Lygaid, nos Fawrth.

Dywedodd Mr Williams mai'r peth pwysig fyddai rhoi'r cartre gorau posib i blant ond mae elfen o dristwch yn y stori.

Er bod Elfed, Tracey a Sasi wedi gwirioni ar y chwaer fach, Thia Mai, does dim modd anghofio merch fach arall - Sioned Eve, eu plentyn biolegol fu farw yn saith oed yn 2005.

O Wlad Myanmar neu Byrma y daw rhieni biolegol Thia Mai ac yn wahanol i Sasi chaiff hi byth basport o Wlad Thai.

Dysgu iaith Thai

Ond fel ei chwaer, mae'n debyg y bydd hi'n Gymraes fach yn fuan iawn, yn mynd i Ysgol Llanrhaeadr ac yn siarad Cymraeg yn rhugl.

Er mwyn ei gwneud yn ymwybodol o'i chefndir, mae Sasi, sy'n bump oed, yn dysgu'r iaith Thai wrth gael gwersi yn Rhuthun.

Dywedodd Mr Williams fod y tri wedi teithio i Bangkok i'r cartref plant i gwrdd âThia Mai pan oedd hi'n 10 mis oed.

Tracy ac Elfed Williams gyda'r merched
Tracey ac Elfed Williams am wneud y gorau i'r merched

"Mae'n teimlo'n reit frawychus bod rhywun yn cael cyrraedd y wlad, mynd i'r cartre ac wedyn mae plentyn yn cael ei roi yn eich dwylo.

"Ond mae rhywun yn gorfod gwneud yn siwr ei fod yn gwneud y gorau iddyn nhw"

Bob dydd, meddai, mae plant yn cael eu hamddifadu yng Ngwlad Thai, yn bennaf oherwydd tlodi.

Dywedodd yr awdurdodau eu bod yn croesawu teuluoedd cyfrifol o wledydd tramor sy'n awyddus i'w mabwysiadu.

Roedd Sasi wedi bod yn gofyn am frawd neu chwaer fach ers tipyn, meddai Mr Williams, a dyna oedd 'r rheswm pennaf am fabwysiadu.

"Yng nghefn ein meddwl ni mae'r ffaith ein bod yn cymryd plentyn o'i chynefin naturiol, ond mewn cartre' i blant yng Ngwlad Thai fe allai ei dyfodol fod yn dywyll.

"Unigolion fel ni all helpu a rhoi cartre' i blentyn bach, a dyna ni isio 'neud."

O Flaen Dy Lygaid: Chwaer Fach i Sasi, ar S4C am 9pm nos Fawrth, Mai 22.Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^