BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Sadwrn, 12 Mai 2007, 10:11 GMT 11:11 UK
Profion TB: Canlyniadau positif
Ysgol Iau Gorseinon
Cafodd y plant brofion ddechrau'r wythnos
Mae chwech o ddisgyblion yn ardal Abertawe wedi derbyn canlyniadau positif ar Űl derbyn profion am y dici‚u.

Ond dywed swyddogion iechyd nad yw'r profion o anghenraid yn golygu fod y plant yn dioddef o'r haint.

Gwnaed y profion ar Űl i'r awdurdodau ganfod fod athrawes a thri o blant yng Ngorseinon yn dioddef o TB.

Aed ati i gynnal profion ar tua 150 o ddisgyblion Ysgol Gynradd Gorseinon ac Ysgol Iau Gorseinon.

Mae'r athrawes wedi bod bant o'i gwaith ers Mawrth.

Yr wythnos diwethaf darganfuwyd fod ei phlant yn dioddef o'r haint.

Bydd y chwech wnaeth brofi'n bositif yn cael profion Pelydr-x ar eu hysgyfaint.

Dywedodd Gwasanaeth Iechyd Cyhoeddus Cenedlaethol Cymru (GICC) mai bach iawn oedd y posibilrwydd i'r haint ymledu.

Dywedodd Dr Mac Walapu o'r GICC nad yw canlyniad positif yn golygu fod plentyn yn dioddef o'r haint.

"Fe all canlyniadau positif gael eu hachosi gan facteria tebyg i TB, ond bacteria sy'n ddigon diniwed," meddai.

"Gallai hefyd gael ei achosi drwy adwaith i chwistrelliad BCG."
HEFYD
Profion am y dici‚u mewn ysgol
09 Mai 07 |  Newyddion
Ysgol: Cynnig prawf dici‚u
01 Mai 07 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^