BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Gwener, 11 Mai 2007, 13:04 GMT 14:04 UK
Morgan: 'Blair wedi bradychu'
Rhodri Morgan a Tony Blair
Nid Rhodri Morgan oedd dewis cyntaf Tony Blair i arwain Cymru
Mae arweinydd y Blaid Lafur yng Nghymru Rhodri Morgan wedi dweud iddo gael ei "fradychu" gan y Prif Weinidog Tony Blair.

Fe wnaed y sylw am y Prif Weinidog wedi iddo gyhoeddi y byddai'n rhoi'r gorau i'w swydd.

Dywedodd Mr Morgan fod Mr Blair hefyd yn "ffrind da i Gymru"

Yn y cyfweliad fe ddywedodd ei fod yn teimlo iddo gael ei drin yn wael gan Mr Blair ar l iddo gael ei rwystro rhag dod yn Brif Weinidog Cymru yn 1999.

Fe geisiodd Mr Blair sicrhau bod Alun Michael yn dod yn arweinydd pan gafodd y cynulliad ei sefydlu.

Ond flwyddyn yn ddiweddarach fe lwyddodd Mr Morgan i gael y swydd.

Y diwrnod y cyhoeddodd Mr Blair y byddai'n gadael Downing Street ar Fehefin 27 dywedodd Mr Morgan ar ITV: "Mae'n rhyfedd sefyll yma heddiw yn siarad am berson a fradychodd fi unwaith, ond ar y llaw arall, o'i gymharu 'r hyn sydd wedi digwyddodd yn Irac, dyw e ddim yn llawer a bod yn onest.

"Mae bywyd yn rhy fyr i ddal dig.

"Dwin sicr erioed wedi dal dig am hynny, a dwi ddim yn dal dig heddiw, oherwydd dwi'n meddwl am beth mae wedi ei wneud i'r Deyrnas Unedig ac i Gymru ac mae hynny'n gadarnhaol."

Peter Hain a Rhodri Morgan
Mae Tony Blair wedi dweud ei fod wedi dysgu gwersi, ac wedi gwenud y peth anghywir
Ysgrifennydd Cymru Peter Hain

Wrth ymateb i'r sylwadau fe ddywedodd Peter Hain, Ysgrifennydd Cymru: "Dwi wedi cysylltu swyddfa Rhodri ac mae'r sylw wedi ei gymryd allan o'i gyd-destun."

"Y gwirionedd yw, fel y pwysleisiodd Rhodri, fe arhosodd Tony Blair i fyny drwy'r nos yn Ewrop i gael arian Amcan Un i Orllewin Cymru a'r cymoedd a fe sicrahodd ddatganoli i Gymru."

Ond mae'n cyfaddef fod yna ddiffyg dealltwriaeth ar ran Blair o'r hyn yr oedd datganoli yn ei olygu.

'Dysgu gwersi'

"Rydyn ni i gyd wedi dysgu gwersi o'r achos yna. Mae Rhodri Morgan wedi bod yn Brif Weinidog ers wyth mlynedd a dwi'n ei gefnogi."

"Mae 'na wersi i'w dysgu ac mae Tony Blair wedi dweud ei fod wedi dysgu gwersi, ac wedi gwneud y peth anghywir."

Mae perthynas Mr Morgan a Mr Blair wedi bod yn amwys ers iddo gael ei wrthod am swydd gweinidog yn San Steffan wedi i Lafur ddod i rym yn 1997.

Fe gafodd ei anwybyddu eto pan ddewisodd Mr Blair Alun Michael i arwain y Blaid Lafur yn y Cynulliad ar l i Ron Davies adael wedi ei 'eiliad o wallgofrwydd' ar Gomin Clapham.

Tony Blair and Rhodri Morgan
Mr Blair a Mr Morgan yn ystod ymgyrch yr etholiad

Ond dim ond am naw mis y bu Mr Michael yn arweinydd yn y cynulliad, a bu'n rhaid iddo ymddiswyddo ar l pleidlais o ddiffyg hyder.

Pan ddaeth Mr Morgan yn arweinydd yn y diwedd fe addawodd y byddai yna "ddŵr coch croyw" rhwng ei bolisau yng Nghymru a pholisau Llafur Newydd yn Lloegr.

Roedd y gwahaniaeth rhwng arweinydd y Blaid Lafur yng Nghymru a Mr Blair yn amlwg eto yn ystod ymgyrch yr etholiad pan ddywedodd y byddai "fwy na thebyg" wedi gwrthwynebu'r rhyfel yn Irac pe bai wedi bod yn Aelod Seneddol ar y pryd.

Serch hynny, canmolodd Mr Blair arweinyddiaeth Mr Morgan pan fu'n ymweld Cymru yn ystod yr etholiad.

Yn ei ddatganiad wedi'r cyhoeddiad bod Mr Blair yn gadael, fe ddywedodd Mr Morgan: "Fe fydd Tony Blair yn cael ei gofio fel ffrind da i Gymru oherwydd roedd ei fuddugoliaeth yn Etholiad Cyffredinol 1997 yn ein harwain at ddatganoli ac fe ddaeth ag Arian Amcan Un i Orllewin Cymru a'r Cymoedd yn 2000 ac eto yn 2007. "

Roedd Mr Blair, meddai, wedi "gosod yr agenda i weddill y DU ar gyfer y ganrif hon" drwy ennill tri etholiad.

"Pan fydd yn gadael mewn ychydig o wythnosau, fe fydd ei statws fel gwladweinydd rhyngwladol yn cael ei gydnabod gan bawb.

"Dyna pam dwi'n gobeithio y bydd y gymuned ryngwladol yn sylweddoli ei ymrwymiad i ddatrys problem newid hinsawdd, magu heddwch a dealltwriaeth rhyngwladol ..."
HEFYD
Gwleidyddion Cymru'n talu teyrnged
10 Mai 07 |  Newyddion
Blair i adael ar Fehefin 27
10 Mai 07 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^